nordr

Løren Botaniske introduserer Bostart

2020-02-12
Gjør veien til boligdrømmen litt kortere

Løren Botaniske er et samarbeidsprosjekt mellom Veidekke Eiendom og OBOS. Med OBOS Bostart kan du kjøpe utvalgte boliger i Løren Botaniske til en lavere pris enn ordinær kjøpspris. Den innovative prismodellen gjør veien til boligdrømmen litt kortere. Hvilke leiligheter som tilbys med Bsotart fremkommer av prislisten.