nordr
Nordr
Bolig

Salsmøte torsdag 15. april

2021-04-09
Vi viser til prospektet for Blokk B som de fekk tilsendt like før påske. Det har vore kjekt å oppleva alle dei positive tilbakemeldingane vi har fått på prospektet.

I samband med sals start for Blokk B blir det gjennomført informasjonsmøte førstkomande torsdag den 15. april klokka 18:00.
Grunna pandemi situasjonen vi alle er råka av, vil informasjonsmøtet bli halde som digitalt møte – link til møtet blir sendt ut dagen før møtet!

Dersom de har spørsmål kan de ta kontakt med Meklarhuset Sogn  - sjå kontaktinfo nedanfor; 

Jan Rune Årøy
Tlf: 950 44 240
Mail: jan.rune@meklarhuset.no

Olav Skjeldestad
Tlf: 905 64 525
Mail: olav@meklarhuset.no

Bjarte Haugen
Tlf: 948 56 528
Mail: bjarte@meklarhuset.no

Ønskjer de å ha prospektet i papirutgåve kan dette hentast hjå Meklarhuset Sogn på Campus – Trolladalen 30.

Digitalt prospekt: tryk her
Bustadveljar:
 tryk her

Vi vonar at vi «møtast» på salsstarten!