nordr
Nordr
Bolig

Oppdatering Lerum Brygge

2020-10-21
Vi er komne godt i gang med førebuande arbeid for oppstart av byggearbeida av Blokk A.

Som de ser av bilda nedanfor har vi sett ned pelar som fundament, vi ser fram til å starta byggearbeida og sjå Blokk A som reiser seg utover hausten og vinteren. Det er også kjekt å sjå at kommunen er komne godt i gang med arbeida med brua over Sogndals elvi.

Parallelt med å klargjera Blokk A for byggestart arbeidast det med prosjektering av Blokk B som neste byggetrinn, vi har eit mål om å kunne leggja denne ut for sal våren 2021.

Heile organisasjonen som skal arbeida med prosjektet gleda seg stort til tiden framover! Vi har framleis 12 leilegheiter att i blokk A,  sjå bustadveljaren og lerumbrygge.no for meir informasjon.