nordr
Nordr
Bolig

Link til salsmøte 15. april

2021-04-14
Velkomen til informasjonsmøte for Lerum Brygge blokk B.

I samband med sals start for Blokk B blir det gjennomført informasjonsmøte torsdag den 15. april klokka 18:00. Grunna pandemi situasjonen vi alle er råka av, vil informasjonsmøtet bli halde som digitalt møte. 

Trykk her for link til møte.

Materiellet som gjennomgåast på informasjonsmøte vil bli sendt ut til alle som står på interesselista. Har de ikkje anledning til å delta på møte kan de ta kontakt med meklar for eit personleg møte ved behov. 

Digitalt prospekt: trykk her
Bustadveljar: trykk her

Korleis vil sals starten gjennomførast?
Sals starten vil bli gjennomført slik som for Blokk A, prosessen vil her bli som følgjer; Dei fleste leilegheitene vil seljast til fast pris, men som for Blokk A vil det være nokre få leilegheiter som leggjast ut på bod runde. Dette vil bli gjennomgått i det digitale møte.

Dersom de har spørsmål kan de ta kontakt med Meklarhuset Sogn  - sjå kontaktinfo nedanfor; 

Jan Rune Årøy
Tlf: 950 44 240
Mail: jan.rune@meklarhuset.no

Olav Skjeldestad
Tlf: 905 64 525
Mail: olav@meklarhuset.no

Bjarte Haugen
Tlf: 948 56 528
Mail: bjarte@meklarhuset.no

Ønskjer de å ha prospektet eller bodskjema i papirutgåve kan dette hentast hjå Meklarhuset Sogn på Campus – Trolladalen 30.

Vonar at vi «møtast» på salsstarten i morgon!