nordr
Nordr
Bolig

Info frå salsmøte

2021-04-15
Vi takkar for dykkar deltaking på informasjonsmøtet for Lerum Brygge Blokk B, vonar at de opplevde dette som informativt og at de fekk den informasjonen de har trong for.

Som nemnt på møtet sender vi med dette ut informasjonen som vart gjennomgått på møtet, dette også for at dei som ikkje hadde anledning til å delta på møtet skal få denne informasjonen. 

Salsprosess
Leilegheiter som leggjast ut på bodrunde:
• 306
• 502
• 503
• 602
• 601
• 603

Bodskjema må fyllast ut digitalt eller hos meklar innan måndag 19. april kl 09:00. Første bodrunde blir leilegheita med flest bodgivarar, du kan derfor leggja inn bod på fleire leilegheiter om du ynskjer. Bod kan du gi direkte frå bustadveljaren.

Resterande leilegheiter seljast til fastpris.
Moglegheit for å legge inn bod 5 leilegheiter i prioritert rekkefølge. 

Har du ikkje tilgang på skrivar ta kontakt med meklar så skaffar dei utskrift. Dersom du ynskjer et personleg møte med meklar for utfylling og levering av kjøpetilbod ta kontakt.

Kjøpetilbodet må fyllast ut og leverast eller sendast til meklar innan torsdag 22. april kl 15:00. Det blir loddtrekning på kven som får tildelt vikle leilegheit fredag 23. april.

10% innbetaling ved kontraktsignering. 90% ved overtaking.
Kontrakt vil bli signert så fort atterhald om selde leilgheiter er avklart.

Inne på kvar leilegheit i bustadveljaren finn du informasjon til kvar enkelt bustad.

Personleg visning på byggeplass

Tidsrom for visning:
Fredag 16. april mellom kl 16:00 og 20:00
Laurdag 17. april mellom kl 09:00 og 14:00

Kunn ein hustand/familie vil kunne være på visning samstundes. Munnbind og håndsprit vil vere tilgjengeleg. Møte finn sted utandørs og haldast innanfor avstandskrav. Ta kontakt innan fredag kl 14:00.

Må avtalast med prosjektleiar Leif Henning på tlf: 477 08 619

Link til video om flåteparkering her.
Presentasjonen finn du under dokumenter her.


Her skal det bli kjekt å bu!

Vonar me sjåast på Lerums kaien.

Ikkje nøl med å ta kontakt!

Jan Rune Årøy
Tlf: 950 44 240
Mail: jan.rune@meklarhuset.no

Olav Skjeldestad
Tlf: 905 64 525
Mail: olav@meklarhuset.no

Bjarte Haugen
Tlf: 948 56 528
Mail: bjarte@meklarhuset.no

Digitalt prospekt: trykk her
Bustadveljar:
 trykk her