nordr
Nordr
Bolig

Det nærmar seg salstart for Lerum Brygge

2020-06-23
(Artikkel frå Sogn Avis)

– Me har ei veldig stor interessent-liste for prosjektet, seier Leif Henning Øyre, prosjektleiar for Lerum Brygge.

– 550 interessentar står på lista og det er veldig bra til å vera ei bygd med Sogndal sin storleik. Desse vil få eit fortrinn ved at prosjektet i første omgang blir lagt ut for sal til dei. Sals-start vil vera i månadsskiftet juni/ juli.

Men også dei som ikkje står på denne lista kan melda si interesse, seier Øyre.

– Alle kan melda si interesse.

Byggjestart på seinsommaren

I samarbeid med Lerum Brygge planlegg Veidekke Eiendom å byggja 135 leilegheiter i ulike storleikar fordelt over fire blokker på kaien i Sogndal.

 Kva tid startar bygginga?

– Me håpar på byggjestart på seinsommaren ein gong, svarar Øyre, og legg til:

– Alle som er involvert i prosjektet gler seg stort til å koma i gang. Det er ikkje berre leilegheitene me skal selja men også det gode «livet» nede ved fjorden.

– Kva tid vil leilegheitene vera ferdige og innflyttingsklare?

– Nokon ferdigstillingsfrist er ikkje sett enno, men men byggetida vil være mellom 1,5 - 2 år.