nordr
Nordr
Bolig

25 leilegheiter selde

2020-07-07
Vel gjennomført salstart for interessentane på Lerum Brygge. Heile 25 leilegheiter er selde. Salet opnast no for alle!

Det har vore ein fantastisk respons på prosjektet og bortimot 60% av leilegheitene vart selde på salsstart for interessentane. Det er framleis 18 flotte leilegheiter igjen, og man kan no kjøpa enten man står på interesselista eller ikkje. For vidare sal gjeld fyrstemann til mølla prinsippet og leilegheitene seljast til fastpris.

Prosjektet byr på sentral plassering og gode kvalitetar. Lerum Brygge skal vere mykje meir enn berre ein stad å bu. Det skal byggjast gode uteareal der ein kan nyte stunda åleine eller ha fellesskap med gode naboar. For å gjera uteområda mest mogleg bilfritt er parkeringsanlegget for leilegheitene plassert under bakken.

Sjå bustadveljaren og lerumbrygge.no for meir informasjon.

Skulle du ha nokon spørsmål er me tilgjengeleg igjennom heile sommaren. Kontaktinformasjon til meklar finnar du her.

Om du har tekninske spørsmål ta kontakt med:
Leif Henning Øyre
Mail: leif.oyre@nordreiendom.no