nordr

Salgsstart trinn 2 i Grønvollkvartalet

2024-04-11
Vi har gleden av å sende deg salgsmateriell for Grønvollkvartalet byggetrinn 2. Byggetrinnet består av Hus D. Denne salgsstarten omfatter 2 av 3 oppganger, resten av Hus D legges ut for salg på et senere tidspunkt.

Vi tilbyr nå leiligheter fra 44 til 137 kvm. Alle leilighetene har privat balkong eller terrasse. Leilighetenes planløsning, leveransebeskrivelse og salgsbetingelser fremgår av prospektet som ligger på prosjektets hjemmeside under "Dokumenter".

Vi ønsker velkommen til visning på vårt visningssenter i Grønvoll allé 20:
Søndag 14. april kl. 14-15
Onsdag 17. april kl. 17-18
Torsdag 18. april kl. 17-18

Som det fremgår av boligvelgeren tilbys en del av leilighetene med del-eie løsning gjennom Oslobolig. Disse leilighetene gjøres tilgjengelig for salg på et senere tidspunkt. Kontakt prosjektmegler ved spørsmål om disse leilighetene.

Skriftlig, bindende kjøpstilbud på prisantydning må være levert inn til megler innen fredag 19. april kl. 12:00.

Slik går du frem for å være med på lukket salgsstart i Grønvollkvartalet

Alle kjøpstilbud må ha akseptfrist 25. april kl. 14:00. Er det ikke oppgitt en akseptfrist legges det til grunn at akseptfrist er overnevnte. Bud under prisantydning vil ikke aksepteres.

Kjøpstilbudet skal være fritt for ethvert forbehold og bindende frem til det er akseptert eller avslått av selger jfr. salgsinformasjonen. Kjøpstilbud med annen akseptfrist fra budgiver vil bli forkastet.

Kjøpstilbudet skal inneholde en finansieringsplan samt kontaktperson i kredittinstitusjon med telefonnummer, dersom kjøpet skal finansieres med lånte midler. Finansiering vil bli sjekket med finansieringsinstitusjon før aksept fra selger gis.

Kjøpstilbudet skal lyde på salgspris i henhold til gjeldende prisliste på budgivers leilighetsalternativ(er). Budgiver kan påføre flere leilighetsalternativer (se forklaring under), og alle disse alternativene er i så fall bindende for budgiver inntil kjøpstilbudet er akseptert eller forkastet av selger. Dog slik at budgiver kun er forpliktet til å kjøpe en av leilighetsalternativene som er påført i kjøpstilbudet (såfremt ikke annet er spesifisert i budet).

Slik legger du inn kjøpstilbud
Gå inn på prosjektets hjemmeside www.grønvollkvartalet.no  og gi kjøpstilbud digitalt via Boligvelgeren. Dette gjøres enkelt ved å gå inn på den boligen du ønsker å legge inn kjøpstilbud på, og trykke "Kjøp"-knappen og fylle ut skjema som åpner seg. Ha tilgjengelig din Bank-ID slik at du får fullført budprosessen. Legg inn personalia på alle som skal stå som kjøpere på kontrakt/skjøte.

Du kan bedre dine odds ved å by på flere alternative boliger
Du har gjerne en favorittleilighet, men om du ønsker å øke dine muligheter kan du i stedet velge å legge inn bud på flere alternative leiligheter. Dette valget må du også ta innen budfristen den 19. april kl. 12:00.

Slik går du frem dersom du ønsker å prioritere alternative leiligheter
Du legger inn kjøpstilbud på hver enkelt bolig på hjemmesiden slik det er beskrevet ovenfor. Du kan gi inntil fire kjøpstilbud på fire ulike boliger i prioritert rekkefølge. Prioritering skjer ved at det legges til et forbehold på hvert enkelt kjøpstilbud man velger å gi. Ved inngivelse av det enkelte kjøpstilbud settes opp en prioritering av boligene fra 1 og inntil maksimalt 4. 

Forbeholdet gis da slik: "Prioritet 1 Leil.nr. DXXX: Prioritet 2: Leil.nr. DXXX, Prioritet 3 : Leil.nr. DXXX, Prioritet 4: Leil.nr. DXXX»  Den samme prioriteringen må legges inn som forbehold på alle enhetene du ønsker å prioritere. 

Denne prioriteringen er viktig da den vil styre i hvilken rekkefølge selger vil akseptere kjøpstilbud.  Ved å legge inn inntil 4 kjøpstilbud på ulike leiligheter etter denne fremgangsmåten, risikerer man ikke å sitte igjen med flere leiligheter.

Selgers aksept av kjøpstilbud
Etter fristens utløp vil selger foreta en tildeling av leilighetene ut fra de kjøpstilbudene som er innkommet. Om du er eneste budgiver på boligen og kjøpstilbudet oppfyller vilkårene, vil selger akseptere kjøpstilbudet. Er det mottatt flere kjøpetilbud på samme bolig, vil det bli gjennomført trekning mellom budgiverne på hvem som får kjøpe boligen. Trekning starter med avklaring i følgende rekkefølge: 4-roms, 3 roms og 2-roms.

Inntil alle kjøpstilbud er avklart vil alle enheter i prosjektet, også de som det ikke er mottatt kjøpstilbud på, være reservert i Boligvelger. 

Når et kjøpstilbud er akseptert av selger skal de øvrige som har lagt inn kjøpstilbud på den aktuelle leilighet varsles snarest. Varsel om at et annet kjøpstilbud er akseptert frigjør de øvrige som har lagt inn kjøpstilbud på den aktuelle leiligheten.

Når tildelingen er gjennomført, vil det bli åpnet opp for salg til markedet ellers etter «førstemann til mølla»-prinsippet. De som ikke har fått tilslag og aksept på sitt kjøpstilbud, får da en ny sjanse til å legge inn kjøpstilbud til fast pris på de enheter som ikke er solgt. Det enkelte kjøpstilbudet vil bli akseptert fortløpende av selger slik tiden tillater.

Jeg ønsker å kjøpe to boliger i prosjektet. Hva gjør jeg?
For kjøpere som ønsker å kjøpe to boliger må dette gjøres ved at det inngis kjøpstilbud på hver enhet men da uten det oppgitte forbeholdet om prioritet. Om en ønsker å gi kjøpstilbud i prioritert rekkefølge kan en også gjøre dette. Totalt kan en da legge inn kjøpstilbud på 2 x 4 enheter i prioritert rekkefølge. Det er kun mulig å kjøpe to boliger, jfr. eierseksjonslovens §23. Konferer gjerne megler om du ønsker å kjøpe flere enheter.


Kontakt prosjektmegler ved spørsmål: