nordr

Radhus, kedjehus och parhus. Vad är skillnaden?

Vi utvecklar hundratals bostäder varje år. Mest handlar det om lägenheter, men vi utvecklar även radhus, parhus och fristående villor.

---

När vi utvecklar och bygger bostäder använder vi alla möjliga begrepp som kanske inte alltid är självklara. Dessutom är definitionerna inte alltid så lätta att förstå när man läser Boverkets förklaringar. Här kommer därför en kortare förenklad förklaring.

Vad är egentligen ett flerbostadshus?

Flerbostadshus är en byggnad med flera bostäder under samma tak. Med minst två våningar och minst tre bostadslägenheter, där lägenheter ligger ovanpå varandra.

Vad är det för skillnad mellan punkthus och lamellhus?

Ett punkthus är ett flerbostadshus som är högre på höjden än på längden. I punkthus finns dessutom bara ett trapphus, till skillnad från lamellhus som är längre än det är högt. Dessutom kan det i lamellhus finnas flera trapphus.

Begreppet villa går tillbaka till antikens Rom och betyder "herrgård" eller "lanthus"

Wikipedia

Exempel på parhus.Exempel på parhus.
Exempel på radhus utan någon annan byggnad emellan husen.Exempel på radhus utan någon annan byggnad emellan husen.

Vad är parhus, radhus och kedjehus?

Parhus är när två hem eller hus är sammanfogade till en enhet. Alltså husen sitter ihop två och två. Radhus är ungefär samma sak, där flera hem/hus, minst tre, sitter ihop i rad helt enkelt. Kedjehus sitter också ihop men med en annan typ av byggnad emellan. Det kan till exempel vara en carport, förråd eller ett garage. Sedan används ibland också uttrycket stadsradhus. Det är som radhus, med den skillnaden att de ingår i en stads kvartersstruktur och har oftast en lite mindre tomtyta framför huset fram till gatan.

Fler begrepp hittar du i vår ordlista!


I romerska riket var villa rustica benämning på en större jordbruksfastighet. Ett privathus i en stads utkanter kallades villa suburbana.

Wikipedia


Fakta och bonus

  • Vill man djupdyka i definitioner finns mer på Boverkets webbsida.

  • Det finns fler även begrepp för flerbostadshus: stjärnhus, skivhus och gathus är några exempel. Här kan du läsa mer på Wikipedia

  • Vad betyder villa? Enligt Wikipedia: “Begreppet villa går tillbaka till antikens Rom och betyder "herrgård" eller "lanthus". I romerska riket var villa rustica benämning på en större jordbruksfastighet. Ett privathus i en stads utkanter kallades villa suburbana.”

Fler artiklar