nordr

Gröna bolån – få rabatt på räntan

Alla som har eller ska flytta in i bostäder med Svanenmärkning kan ansöka om ett grönt bolån och få rabatt på räntan.

---


Erbjudandet kan se lite olika ut beroende på bank, men vanligast är att huset ska vara Svanenmärkt eller att det är ett boende som är klassat i Boverkets energiklassificering A eller B. Hos vissa banker gäller erbjudandet även om byggnaden är en guld- eller silvercertifierad miljöbyggnad, enligt Sweden Green Building Council och somliga banker erbjuder också rabatt på bolånet om man bor i ett passivhus. Bäst är att gå till din bank och fråga hur just deras erbjudande ser ut.

Några exempel: I dagsläget erbjuder SEB 0,10 procentenhets rabatt. Swedbank erbjuder samma nivå på rabatten och likaså Nordea samt SBAB. Titta gärna in på respektive erbjudande på länkarna nedan och se om du kan göra en bra affär - både för ekonomin och klimatet.

Svanen tar ett större perspektiv

Vi på Nordr är såklart glada över detta då vi var det första byggföretaget i Norden som byggde ett Svanenmärkt flerbostadshus och har fortsatt med det i alla våra projekt i egen regi sedan dess. Viktigt att poängtera dock är att energianvändning inte är den enda viktiga aspekten ur ett miljöperspektiv utan även saker som byggmaterial är viktigt att ta hänsyn till, vilket Svanenmärkningen blir en garant för. Vi hoppas att detta kommer bli en större motivation för konsumenter att aktivt välja Svanenmärkta bostäder.


Fler artiklar