nordr

Miljöcertifieringar – så funkar de!

Klimat- och miljöfrågor står högt på agendan för de flesta idag. Men hur vet man att en byggnad eller en bostad är hållbar? Ett sätt är att försäkra sig om att den är miljöcertifierad.

---

Här får du en kort introduktion till de vanligaste miljöcertifieringarna och vad de står för. Kraven på minskade koldioxidutsläpp och ett långsiktigt hållbart byggande har ökat de senaste åren. Inom bygg– och fastighetsbranschen används flera olika certifieringar vilket är positivt för klimatet. Genom att certifiera en byggnad kan hela kedjan från beställare till slutanvändare vara säker på att byggnaden lever upp till vissa hållbarhetskrav.

– Enkelt uttryckt kan man säga att märkningarna fokuserar på lite olika saker. Vissa är till exempel mer inriktade på kontorsfastigheters energianvändning medan andra ser till hela livscykeln hos bostäder, säger Ulrika Sohlenius, Samverkanschef på Nordr.

Instrument för att utvärdera miljöpåverkan

Fördelen med certifieringssystemen är att de fungerar som konkreta utvärderingsverktyg. Varje märkning innehåller ett visst antal indikatorer som analyseras, undersöks och bedöms. Därför kan en certifiering också ses som en kvalitetsstämpel. Exempel på miljöaspekter som sätts under lupp inom olika certifieringar är själva byggprocessen, energianvändning, koldioxidutsläpp, inomhusmiljö, materialval och kemikalier.

Alla våra bostäder som byggs internt är Svanenmärkta

Ulrika Sohlenius, Samverkanschef på Nordr

Skillnaden på en miljöcertifierad byggnad jämfört med en konventionell variant är stor, både när det gäller själva byggtiden och när fastigheten sätts i drift. För att ta några exempel har en Svanenmärkt lägenhet cirka ett ton lägre koldioxidutsläpp per år jämfört med en traditionellt producerad lägenhet. En kontorsbyggnad som certifierats med Green Building har i sin tur minst 25 procent lägre energianvändning än Boverkets byggregler.

– På Nordr har vi en lång tradition av hållbarhetstänkande i byggprocessen. Vi bygger bland annat projekt inom BREEM, LEED, Miljöbyggnad, Green Building och CEEQUAL. För den som är i bostadsköpartagen kan det kännas tryggt att veta att alla våra bostäder som byggs internt är Svanenmärkta. Faktum är att vi var först i Sverige att certifiera flerbostadshus enligt Svanen, säger Ulrika Sohlenius.

Miljöcertifieringar för ökad hållbarhet:

  • Svanen: Den välkända konsumentmärkningen Svanen finns också för flerbostadshus, småhus och förskolebyggnader. En bra märkning med perspektiv på hela livscykeln där byggnaden måste leva upp till högt ställda krav inom allt från materialval till energianvändning. Mer om Svanen.

  • BREEAM: En av världens mest använda certifieringar som främst används för kommersiella fastigheter och även finns som svensk variant. Heltäckande med många indikatorer där allt från inomhusklimat till byggmaterial och närhet till allmänna kommunikationsmedel bedöms.

  • GreenBuilding: GreenBuilding är från början ett initiativ från EU för att öka tempot för energieffektiviseringen inom bygg-och fastighetsbranschen. Riktar sig främst till fastighetsägare och förvaltare. I Sverige är det Sweden Green Council som ansvarar för certifieringen.

  • Miljöbyggnad: Ett svenskt system som utvecklats av Sweden Green Building Council särskilt för svenska förhållanden. Systemet fångar upp de viktigaste hållbarhetsparametrarna inom bland annat energi, inomhusmiljö som byggmaterial. Finns i nivåerna brons, silver och guld.

  • LEED: Finns i ett stort antal länder och används för både befintliga och nya byggprojekt. Bedömer en rad miljöaspekter och täcker ibland in hela stadsdelar. Certifierade byggprojekt är skyldiga att återrapportera utvalda data under fem års tid.

  • CEEQUAL: Ett certifieringssystem för anläggningsprojekt där minimal miljöpåverkan och en hållbar arbetsplats är några av målsättningarna. Ursprungligen ett engelskt system för miljöbedömning och betygssättning av infrastrukturprojekt för ökad hållbarhet.

Fler artiklar