nordr

Nordr är en av Nordens
ledande bostadsutvecklare

Vår ambition är inte bara att utveckla bostäder, utan att skapa miljöer med själ och särprägel där människor trivs, mår bra och känner att de hör hemma.

Vår verksamhet

Nordr är ett aktiebolag med huvudkontor i Bærum och verksamhet i Norge och Sverige. Verksamheten drivs genom bolagen Nordr Sverige AB och Nordr Norge AS.

Vi utvecklar bostäder, områden och stadsdelar i de växande nordiska storstäderna. Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger är några av de städer där vi har haft möjlighet att sätta vår prägel och fortsatt kommer göra avtryck i. 

Styrelse och ledning

Vill du veta mer om våra ägare, styrelse, koncernledning och organisationsmodell?

Hållbarhet

Vi fokuserar där vi gör
störst skillnad

För oss är hållbarhet en naturlig del av det dagliga arbetet. Störst fokus lägger vi på insatser där vi kan göra störst skillnad – i genomförandet av våra projekt.