nordr

Långsiktiga ägare med djup affärsförståelse

Nordr bildades 1 september 2020 då ett konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA och Union Realkapital förvärvade Veidekke Eiendom i Norge och Sverige.

Fredensborg AS är ett privatägt investeringsbolag med fokus på bostäder. Företaget grundades 1994 av Ivar Tollefsen och är majoritetsägare i Heimstaden, ett av Europas största bostads- och fastighetsbolag. Fredensborg Bolig AS utvecklar bostäder med fokus på Stor-Oslo-regionen och Trondheim, och ägs av Fredensborg 1994 AS och Tollef Svenkerud (50/50).

Norwegian Property ASA är ett renodlat och helintegrerat fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter belägna främst i Osloområdet. Verksamheten är organiserad i det egna bolaget Norwegian Property ASA med tillhörande dotterbolag. Geveran Trading är ensam ägare till Norwegian Property.  

Union Realkapital är en ledande oberoende aktör inom kommersiell fastighetsutveckling i Norge. Bolaget grundades 1984 och erbjuder mäklartjänster, rådgivning och investeringsprodukter kopplade till kommersiella fastigheter. Vid starten var företaget först med renodlat fokus på kommersiell fastighetsutveckling och fastighetsmäkleri i Norge. 

Ägarnas ambition är att befästa Nordrs starka marknadsposition som en ledande och renodlad utvecklare av bostäder i Norden.

 • Haavard Rønning

  Haavard Rønning

  Styreleder

  • Bent Oustad

   Bent Oustad

   Styrelsemedlem

   • Tollef Svenkerud

    Tollef Svenkerud

    Styrelsemedlem

    • Bjørn Henningsen

     Bjørn Henningsen

     Styrelsemedlem

     • Nick Tollefsen

      Nick Tollefsen

      Styremedlem

      Bolagsstyrning


      Våra principer för bolagsstyrning utgör tillsammans med bolagets principer för riskhantering, våra kärnvärden och etiska riktlinjer de viktigaste styrningsparametrarna för Nordr. Styrelsen ansvarar för Nords bolagsstyrning och styrelsen bedömer årligen principer och praxis inom detta område.

      Nordr omfattas av kraven för rapportering om bolagsstyrning i norska regnskapslovens paragraf 3 – 3b.

      Då huvudkontoret är placerat i Norge rapporterar Nordr enligt den nuvarande versionen av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

      Nordrs praxis uppfyller också kraven på bolagsstyrning hos Nasdaq och Euronext.

      Nordrs verksamhetssyfte framgår i bolagsordningen: Bolagets syfte är “handel och investeringar i fast egendom, värdepapper och andra tillgångsobjekt, inklusive deltagande i andra bolag med liknande verksamhet”.