nordr

Arkitekturhistoria – bostadshus då och nu

Vill du lära dig att känna igen hus från olika byggstilar? Här kan du klicka dig in på olika epoker och läsa om bostadshusens historia från 1900-talets början fram till idag.

---

Vill du lära dig att känna igen hus från olika byggstilar? Här kan du klicka dig in på olika epoker och läsa om bostadshusens historia från 1900-talets början fram till idag.

Jugend, nationalromantik, tjugotalsklassicism, funkis, folkhemsarkitektur, miljonprogrammet, postmodernism, stilblandning och nymodernism – här kan du fördjupa dig inom 9 byggstilar från tidigt 1900-tal fram till nutid. Vi har tagit hjälp av arkitekten Laila Reppen som har bidragit med bilder och sin kunskap inom arkitekturhistoria. Längre ner på sidan kan du läsa mer om henne och hennes arbete.

I de olika artiklarna kan du lära dig typiska kännetecken för byggstilen, se bilder och läsa om förändringar i samhället och om vilka tankar och idéer som fanns bakom arkitekturen.


Olika Byggstilar