nordr

Stilblandning, nyfunkis och 1920-talsinspiration (1990-tal)

När bostadssubventionerna avskaffades under den ekonomiska krisen på 1990-talet tvärstannade byggsektorn. Arbetslösheten var hög men från mitten av decenniet ökade efterfrågan på bostäder i de expansiva storstäderna. Än en gång blickade arkitekturen bakåt på äldre stilar.

---

De stora byggprojekten under 1990-talet hörde framför allt ihop med utvecklingen av infrastrukturen. För första gången på över 70 år byggdes nya järnvägar och Öresundsbron knöt ihop Sverige och Danmark. Ett intresse för miljö, ekologi och äldre byggnadstraditioner växte fram. Mot slutet av decenniet återhämtade sig ekonomin påeldad av it-boomen.


Flerbostadshusen på Blekholmsterrassen i Stockholm byggdes i nyfunkisstil på 1990-talet. Såväl färgsättning som balkonger knyter an till 1930-talets funkis.Flerbostadshusen på Blekholmsterrassen i Stockholm byggdes i nyfunkisstil på 1990-talet. Såväl färgsättning som balkonger knyter an till 1930-talets funkis.

Tillbakablickande arkitektur

Flerbostadshusen uppfördes i städernas centrala och mest attraktiva delar – gärna i vattennära lägen. På så sätt kunde den befintliga infrastrukturen utnyttjas på ett bra sätt. En hel del bostadsrätter med hög standard och exklusiva lösningar byggdes under den här perioden i storstadsregionerna där bostadsbristen var stor. Mark från industrier, sjukhus och regementen fick också ge plats åt nya flerbostadshus.

Precis som vid förra sekelskiftet inspirerades arkitekterna av tidigare epoker. 1920-talsklassicismen, 1930-talsfunkisen och 1950-talets arkitektur var de främsta förebilderna. Vill du se exempel på hur 1920-talsinspirerad arkitektur från 1990-talet kan se ut rekommenderar vi en promenad i Sank Eriksområdet i Stockholm. Exempel på 1930-talsinspirerade flerbostadshus byggda vid ungefär samma tidpunkt hittar du till exempel i kvarteret Kräftan längs vattnet nedanför Kristineberg i Stockholm.

Historiskt inspirerade villor

De historiska tillbakablickarna var populära även inom villaarkitekturen där äldre byggstilar och lantliga hus stod för inspirationen. I slutet av decenniet byggdes en ny typ av av villor av nymodernistisk, internationell stil med funktionalistiska förtecken.


Nymodernistiska hus från 1990-talet finns att se på Nybodahöjden i Stockholm.Nymodernistiska hus från 1990-talet finns att se på Nybodahöjden i Stockholm.

Utmärkande för 1990-talets byggstilar:

  • 1920-talsklassicistiskt inspirerade flerbostadshus. Ofta med symmetrisk uppbyggda slätputsade fasader med starka färger, avdelande listverk och regelbundet placerade klassicistiska fönster.

  • 1930-talsfunktionalism. Vanlig stil på flerbostadshus. Ofta med ljus, putsad fasad, glasat entréparti i trä, tak med bandplåt och generösa hörnbalkonger i plåt.

  • Nymodernistiska villor av internationellt snitt. Ofta assymetriska med fasad i puts kombinerat med liggande träpanel och förskjutna pulpettak samt carport under ett förlängt takfall.

  • Nymodernistiska villaentréer. Hade ofta enkla skärmtak av plåt.

  • Historicerande villor. Spröjsade fönster och gavelspetsar med förenklad snickarglädje. (Om Nationalromantik)

  • Parhus. Med laserad, stående träpanel och två likadana spegelvända lägenheter.


Kan du se spår av 1900-talets byggstilar i Nordrs byggnader?

Laila Reppen är arkitekten med stenkoll på byggstilar som skrivit om arkitekturstilar och här kan du läsa mer om Laila Reppen och vad hon gjort och gör.


Fler artiklar om byggstilar