nordr

Vad vi erbjuder

Vi skapar bostäder i en mängd olika storlekar och modeller för att många ska kunna hitta hem hos Nordr. Vi erbjuder lägenheter, fristående hus, radhus och kedjehus – oftast med bostadsrätt som ägandeform. Vi utvecklar även kommersiella lokaler i anslutning till våra projekt.

Bostadsrätter och äganderätter
– ett tryggt boende

Vi skapar fristående hus, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Vi utvecklar yteffektiva radhus och Svanenmärkta lägenheter. Vi skapar nya bostäder i befintliga bostadsområden och deltar i utvecklingen av helt nya stadsdelar.

Trähus – ett hållbart boende

Vi har på allvar tagit klivet in på den svenska marknaden för flerbostadshus i trä – ett viktigt och kompletterande steg med stark koppling till vår långsiktiga hållbarhetsstrategi. Under varumärket Folkhem skapar och säljer vi trähus.

Kommersiell utveckling

Vi tar nya insteg på marknaden för kommersiella fastigheter genom att utveckla stadsdelar som – utöver bostäder – även kombinerar kontor, butiker och förskolor. Vår bredd och förmåga i hela verksamheten skapar möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen i stort.

Hyresrätter – ett alternativ till det ägda boendet

Nordr har startat utveckling och förvaltning av hyresrätter i och omkring Stockholm, Göteborg och Malmö. Satsningen sker för att bidra till hållbara och jämställda bostadsområden, genom att erbjuda marknaden ett brett utbud av upplåtelseformer, boendetyper och prisklasser.