nordr

Hus i BRF-form – det bästa av två världar?

Drömmen om den egna villan ligger högt upp på mångas önskelista men en äganderätt innebär också ett stort ansvar både ekonomiskt och praktiskt. För dig som vill testa ”villalivet-light”, kan hus i BRF-form vara ett bra alternativ.

---


Villalivet med äganderätt är förvisso underbart men hur man än vänder och vrider på det innebär det också en hel del arbete och ekonomiska uppoffringar som inte alltid är förenliga med allt annat som ska hinnas med i vardagen. Köper du ett hus som äganderätt är du ansvarig för allt från snöskottning och gräsklippning till värmesystem och fasadunderhåll. Tycker du att det låter för betungande är loppet ändå inte kört. Det finns nämligen en gyllene medelväg, en slags snällare form av villalivet: hus i BRF-form.

– Ett hus i BRF-form innebär inte ett lika stort ansvar som en villa med äganderätt. Fördelen är att du delar de större kostnaderna som fasadrenovering, omläggning av tak och annat med dina grannar i samma bostadsrättsförening. Det kan också vara ett bra mellansteg för dig som vill känna på huslivet och kanske köpa en äganderätt längre fram, säger Eva Hasselström, fastighetsanalytiker på Nordr.

Hus i bostadsrättsform – så funkar det

Hur skiljer sig en bostadsrättsförening med hus från en med lägenheter? I det stora hela är skillnaderna små. Principen för föreningar med hus är densamma som för bostadsrättsföreningar med lägenheter. Precis som i en ”vanlig” BRF köper du en nyttjanderätt av huset. Bostadsrättsföreningar med hus är ganska vanligt förekommande över hela landet. De flesta föreningarna av den här typen har färre bostäder men större bostadsyta totalt sett. Samtliga hustyper som friliggande villa, radhus och parhus förekommer. Väljer du att köpa ett BRF-hus finns oftast också en tillhörande tomt som upplåts som bostadsrätt. Mer om "Vad är egentligen en bostadsrätt?"

Flexibla radhus på 116 kvmFlexibla radhus på 116 kvm
Vikhems trädgårdar exteriörVikhems trädgårdar exteriör

– Vad gäller ansvarsfördelningen fungerar gränsdragningen på samma sätt som för en bostadsrättslägenhet. I föreningens stadgar kan du läsa mer om var gränsen går. Men generellt ansvarar bostadsrättshavaren för det som finns inne i huset medan det som är utanför är föreningens ansvar. Föreningen ansvarar till exempel för fasaden, säger Eva Hasselström.

Det gäller att komma ihåg att du inte får göra några förändringar på fasaden alltså.

Det kan också vara ett bra mellansteg för dig som vill känna på huslivet och kanske köpa en äganderätt längre fram

Eva Hasselström, fastighetsanalytiker på Nordr

En styrelse i en BRF-förening med småhus utses på exakt samma sätt som i BRF:er med flerbostadshus och arbetar på ungefär samma sätt. Däremot kan det hända att styrelsen beslutar att man ska hjälpas åt med de gemensamma ytorna i högre grad för att spara kostnader. Abonnemang som uppvärmning, el, vatten och renhållning läggs i den mån det går på den enskilde medlemmen om du bor i småhusförening. Tanken är att medlemmarna i större utsträckning ska ansvara för sin egen ekonomi, men även underlätta för medlemmarna att kunna friköpa husen om den frågan skulle väckas inom föreningen. Mer om "Sitta i BRF-styrelse, vad ska de vara bra för?"

Snällare finansiering

En annan fördel är att formen är lite snällare mot plånboken och boendeekonomin.
– Finansieringen skiljer sig en hel del åt jämfört med äganderätt. Kontantinsatsen blir mindre eftersom bostadsrättsföreningen finansierar och lånar upp en del av anskaffningskostnaden. Du behöver heller inte låna lika mycket pengar för att kunna köpa ett hus i BRF-form. Amorteringen blir inte lika stor, säger Eva Hasselström.


En egen uteplats att trivas påEn egen uteplats att trivas på
Radhusens framsida i MarielundsvikenRadhusens framsida i Marielundsviken

Många spännande projekt på gång

Genom åren har Nordr drivit ett flertal husprojekt i BRF-form. Det har blivit både parhus och radhus i BRF-form men också friliggande villor. Eftersom formen är uppskattad och verkar passa in i mångas livspussel, är fler projekt på gång.

Är du nyfiken på hus i bostadsrättsform? Då kan du läsa mer om våra aktuella och kommande projekt här:


Fler artiklar