nordr

Vad är en bostadsrätt?

Funderar du på att köpa bostadsrätt? Då köper du egentligen inte själva bostaden utan en andel i den ekonomiska föreningen som äger fastigheten. Låter det märkligt? Det är det på sätt och vis. Bostadsrätten är nämligen en unik upplåtelseform som bara finns i Sverige, Norge och till viss del i Finland!

---

En bostadsrätt är ofta en lägenhet men kan lika gärna vara en villa, ett radhus eller ett kedjehus. Precis som namnet antyder innebär det att du köper en andel i bostadsrättsföreningen som äger fastigheten.

– Du köper helt enkelt en nyttjanderätt där du får bo på obegränsad tid förutsatt att du respekterar bostadsrättsföreningens stadgar. Du måste också ta hänsyn till dina grannar eftersom ni äger fastigheten tillsammans, säger Staffan Söderbäck fastighetsanalytiker på Nordr.

Att bli med bostadsrätt betyder med andra ord att du och dina grannar tar hand om ekonomi och förvaltning. Alla i bostadsrättsföreningen har alltså rättigheter – men också skyldigheter.

Du köper helt enkelt en nyttjanderätt där du får bo på obegränsad tid förutsatt att du respekterar bostadsrättsföreningens stadgar.

Staffan Söderbäck, fastighetsanalytiker på Nordr

Äganderätt, hyresrätt eller bostadsrätt?

I Sverige finns främst tre upplåtelseformer för bostäder. Formerna skiljer sig en del åt när det gäller vilket ansvar den boende har. Om du bor i en hyresrätt kan du ringa fastighetskötaren om något behöver åtgärdas i bostaden och är befriad från ansvar för själva underhållet även om du såklart har en skyldighet att ta hand om lägenheten och se till att inga onödiga skador uppkommer. Å andra sidan har du små möjligheter att påverka ditt boende och hyresvärden bestämmer hyran. Bor du i en äganderätt svänger ansvarspendeln åt rakt motsatt håll. Som villaägare har du ansvar för precis allt från snöskottning och trädgård till fasad och värmesystem vilket är ett ansvar som kanske inte passar alla.

Vilket ansvar har då den som lever i bostadsrätt?

– Som bostadsrättshavare har du underhållsansvaret inom bostaden medan föreningen ansvarar för fastigheten i stort. Fasad, snöskottning, underhåll av allmänna ytor och trädgårdsskötsel löser ni tillsammans genom att köpa in tjänster eller utföra en del själva. Du betalar en månadsavgift som gagnar dig och övriga medlemmar utan att någon gör påslag som till exempel kan vara fallet när du betalar hyra till en hyresvärd, säger Staffan Söderbäck.

Så funkar bostadsrättslagen

Besluten som fattas i en bostadsrättsförening bör vara långsiktiga och tillvarata medlemmarnas intressen. Det är en viktig tanke som också är central i bostadsrättslagen som alla bostadsrättsföreningar måste följa. Bostadsrättslagen reglerar formerna för styrelsen och årsstämman, hur en bostadsrättsförening ska startas och mycket annat.

– En av de största fördelarna med att vara bostadsrättshavare är att du kan vara med och påverka. Vissa saker ansvarar du själv för och en del frågor löser du tillsammans med andra. På så sätt är bostadsrätten lite av det bästa från två världar. Oavsett om du väljer att ta ett större ansvar i styrelsen eller är med i en trädgårdsgrupp, bidrar du till ditt och övriga medlemmars bästa, säger Staffan Söderbäck.

Visste du att…

  • Bostadsrätten är en ganska unik upplåtelseform som bara finns i Sverige, Norge och till viss del Finland?

  • Bostadsrätten firar snart 100 år i Sverige och härstammar från den kooperativa tanken. På 1920-talet uppkom formen för att ingen skulle kunna tjäna pengar på andras boende, något som lever än idag.

  • Det gemensamma ägandet var viktigt. I bostadsrättsföreningens begynnelse anordnades bland annat studiecirklar för att stärka den sociala gemenskapen och öka engagemanget för fastigheten som medlemmarna ägde tillsammans.

  • Idag hör studiecirklar med grannarna knappast till vanligheterna, men en och annan gemensam aktivitet då och då gör förhoppningsvis att medlemmarna känner sig delaktiga och blir mer aktsamma om fastigheten.

  • Mer om hur ett köp av bostadsrätt går till


Fler artiklar