nordr

Livets största affär - så slipper du fjärilar i magen

Vi vill att du ska känna dig trygg när du köper din bostad av oss. Här kommer några exempel på trygghetslösningar vi erbjuder.

---

Trygg BRF

Från 2019 avser vi att certifiera våra bostadsrättsföreningar för alla nya bostadsprojekt, så att du ska känna trygghet när du köper av oss. Certifieringen, som görs av en oberoende part, heter Trygg BRF. I korthet innebär den att vi visar på ett tydligt och klart sätt att våra bostadsrättsföreningar är ekonomiskt sunda och pålitliga, vilket bland annat ger dig en fördel när du ska prata bolån med banken. Mer att läsa om Trygg BRF hittar du här.

Tryggt Köp

När du köper bostad av Nordr ingår ett trygghetspaket som heter Tryggt Köp. Det täcker eventuella kostnader du skulle kunna drabbas av om du blir sjuk och skulle behöva frånträda köpet. Det täcker även dubbla kostnader ifall du inte har lyckats sälja ditt gamla boende vid tillträde till din nya Nordr-bostad och kan du inte flytta in på utsatt tid finns även möjlighet att skjuta på tillträdesdagen. Dessutom gäller trygghetspaketet om du, efter att du flyttat in, drabbas av kritisk sjukdom som skulle leda till att du inom 6 månader behöver sälja din nya bostad. Läs mer om Tryggt Köp här.

Våra garantier

För tillval som köps direkt av oss gäller självklart reglerna i konsumentköplagen. Dina rättigheter och skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen regleras dock i bostadsrättslagen. Till exempel: Om du tecknat förhandsavtal har du under vissa förutsättningar rätt att frånträda avtalet. Det gäller till exempel om insats och månadsavgift blir mycket högre än i förhandsavtalet eller om upplåtelseavtal inte tecknas i tid. Har du betalat något i förskott återbetalas det såklart i dessa fall.

Men det finns mer. Vi ställer också följande garantier till bostadsrättsföreningen som därmed indirekt gäller även dig som bostadsrättsköpare.

  • Fem års garanti på byggentreprenaden. Därutöver har vi ansvar i ytterligare fem år för väsentliga fel om felet beror på Nordrs vårdslöshet.
  • Vi garanterar också att bostadsrättsföreningens alla lägenheter blir sålda till pris som framgår av bostadsrättsföreningens ekonomiska plan.
  • Dessutom tecknar bostadsrättsföreningen en tioårig byggfelsförsäkring som träder in om vi inte kan infria våra åtaganden ovan.

Fler artiklar