nordr

Ett hållbart boende

Vi vill göra det enkelt för dig att välja ett hållbart boende och leva klimatvänligt. Våra bostäder byggs med hållbarhet i fokus och är Svanenmärkta, vilket är en garanti på att ditt nya hem lever upp till höga miljökrav.

Klimatvänlig byggprocess

När du flyttar in i din nyproducerade bostad från oss så har du trygg vetskap om att den skapats genom en så klimatvänlig byggprocess som möjligt. Vi ställer höga miljökrav på såväl oss själva som våra leverantörer, vi väljer samarbetspartners med god miljökompetens och byggmaterial med omsorg.

Lätt att leva hållbart

Samtidigt vill vi ge dig förutsättningar för en hållbar livsstil i ditt nya hem. Att utveckla energieffektiva bostäder och inreda med resurssnåla vitvaror, bygga nära kollektivtrafik eller upprätta lösningar för samåkning samt göra sunda materialval – för både människa och natur – är några av våra åtgärder för ett grönt boende.

Visste du att Nordr var det första byggföretaget i Norden som byggde ett Svanenmärkt flerbostadshus?

Svanenmärkta hem

Svanenmärkningen innebär extra kvalitetskrav på våra processer och är kort en kvalitetsstämpel som gör bostadsköpet till en säker investering.
Läs mer om vad ett Svanenmärkt hem garanterar.

Grönt bolån

Alla som har eller ska flytta in i bostäder med Svanenmärkning kan ansöka om ett grönt bolån och få rabatt på räntan. Läs mer om Gröna bolån

Vi har förbundit oss att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2025.

Klimatmål

I dag står byggbranschen för omkring 20 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Vi tar vårt ansvar och har bestämt oss för att ändra på detta. Därför jämställer vi våra klimatmål med våra ekonomiska mål och har förbundit oss att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2025.