nordr

Varför sopsortering spelar roll

Varför är det viktigt att sopsortera? Och spelar min sopsortering verkligen någon roll? Här reder vi ut vad som gäller när det kommer till sopsortering i våra hem. Vi förklarar varför det är viktigt att vi sorterar och ger några tips till återvinningen i hemmet.

---

Varför är det viktigt att sopsortera?

  • Det är olagligt att inte sopsortera i Sverige, något som bara en av tre svenskar vet om.
  • Genom att sortera dina sopor kan farliga ämnen och material tas om hand som kan vara farliga för människa, djur och miljö.
  • Sorterade sopor kan återvinnas till nya produkter, på det sättet sparar vi på jordens resurser och samtidigt en stor mängd energi som annars hade krävts för att tillverka nya produkter från grunden.
  • Genom att sopsortera minskar vi mängden sopor som går till deponi, alltså hamnar på soptipp. Sedan 1994 fram till idag har mängden sopor som gått till deponi minskat med 94%.
Du behöver inte rengöra förpackningarna utan det räcker att de är tomma.Du behöver inte rengöra förpackningarna utan det räcker att de är tomma.
Rester av schampo och tvål kan du låta vara kvar i förpackningen - de fungerar som rengöring i återvinningsprocessen.Rester av schampo och tvål kan du låta vara kvar i förpackningen - de fungerar som rengöring i återvinningsprocessen.

Spelar min sopsortering någon roll?

Ja, det gör den faktiskt. Sverige återvinner i dag 99,5 % av allt hushållsavfall vi producerar genom att exempelvis återanvända material till nya produkter och utvinna energi ur avfallet genom förbränning. Endast 0,5 % går till deponering utan att användas till något. En viktig anledning till den höga graden återvinning är att de svenska hushållen har blivit väldigt duktiga på att sopsortera. Det visar att vi tillsammans kan göra skillnad.

Sedan 1975 har mängden avfall som återvinns på något sätt ökat från 60 procent till 99,5 procent.

Från sopor.nu

Tips på sopsortering i hemmet

Har du ont om plats under diskbänken eller tycker det är jobbigt att rengöra yoghurtförpackningar? Vi listar 5 tips som gör det lättare att sopsortera.

  1. Dela upp ditt avfall i olika kärl. Samla dem under diskbänken eller i en fristående plåttunna med olika fack, eller flera plastbackar för att enklare kunna tömma dem.
  2. Skölj ur förpackningarna med vatten innan de sorteras, de kräver inte mer rengöring än så.
  3. Det kan verka motsägelsefullt, men att inte ha ett lock på soptunnan med det biologiska avfallet gör att det luktar mindre. Ett tips är även att ha en plastpåse (som du självklart sorterar som plastavfall) runt avfallspåsen, om den skulle börja läcka.
  4. Tryck ihop konservburkar och vik förpackningar – samla dem i en större förpackning så tar de mindre plats och blir lättare att plocka med till återvinningen.
  5. Anpassa storleken på kärlen – ett kärl för batterier behöver inte vara lika stort som ett kärl för plastförpackningar.


Att hushållen i allt högre grad sorterar sina sopor har varit en viktig anledning till att återvinningen har kunnat öka så mycket.

Från sopor.nu

Var är min närmsta återvinningsstation?

Varje kommun är ansvarig att ta hand om det avfall som produceras i kommunen. Kommunens ansvar sträcker sig fram till fastighetsgränsen, det vill säga att du som privatperson måste ansvara för att sortera avfallet – antingen i en återvinningsstation eller i soptunnor på tomten – för att kommunen ska kunna ta hand om det på rätt sätt. Om det inte finns någon återvinningsstation i din närhet, kontakta din hyresvärd, bostadsrättsförening eller kommun för att se vilka möjligheter som finns för att ordna fram en.

Hitta din närmsta återvinningsstation

Om förpackningar

Förpackningsproducenter har ett ansvar att ta hand om förpackningarna de producerar, ett styrmedel för att Sverige ska nå sina miljömål. Lagen finns för att uppmana producenter att utveckla förpackningar som är resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller några miljöfarliga ämnen.

Fler artiklar