nordr

Vad är Trygg BRF?

Trygg BRF är en certifiering och kvalitetsmärkning för att skapa trygghet när man köper nyproduktion.

---

Tyvärr finns det aktörer inom branschen som inte ger sina kunder tillräcklig information när de köpt nyproduktion. Därför har vi, tillsammans med andra seriösa branschkollegor, startat initiativet Trygg BRF:

– Det finns betydande skillnader mellan olika aktörer i hur mycket inblick jag som köpare erbjuds i min egen affär. Därför är det glädjande att så många seriösa aktörer snabbt gått samman, säger Jonas Engelblom, Director Communications, Brand and Strategy.

Initiativet, som samlar Nordr, Skanska, JM, Obos, Besqab, Peab och Bostadsrätterna, har resulterat i ett antal gemensamma riktlinjer och en kvalitetsmärkning: Trygg BRF.

Vi vill se en mer effektiv och sund ny­produktions­marknad.

Biljana Pehrsson, VD för Nordr Sverige

Hur går det till?

Administrationen av certifieringen sköts av Gar-Bo och varje bostadsrättsförening certifieras för sig. I samband med detta åtar sig föreningen att följa riktlinjerna. I annat fall riskerar man vite.

Med kvalitetsmärkningen Trygg BRF finns kritiska nyckeltal identifierade och beskrivs så att bostadskunden enkelt ska kunna jämföra de ekonomiska åtagandena och riskerna med nyproducerade bostäder i bostadsrättsföreningar. Genom att synliggöra förekomsten av ekonomiskt osunda bostadsrättsföreningar ökar tryggheten för bostadskonsumenten i sitt bostadsförvärv.

– Sammantaget gynnar detta hushållen, seriösa bostadsproducenter, kreditgivare och samhället, samt bidrar till utvecklingen av en effektiv nyproduktionsmarknad. Det är vår förhoppning att Nordrs deltagande i Trygg BRF kommer att öka tryggheten hos våra kunder, säger Biljana Pehrsson, VD för Nordr Sverige.


Fakta


Fler artiklar