nordr

Sitta i BRF-styrelse, vad ska det vara bra för?

Äger du en bostadsrätt eller funderar du på att köpa en? Ett bra sätt att se till att din investering förvaltas på ett klokt sätt är att gå med i styrelsen. Där får du inte bara inblick i hur en BRF:s inre liv fungerar. Du lär dig dessutom en hel styrelsearbete.

---

Somliga verkar tycka att det är självklart att ställa upp medan andra är lite mer avvaktande. Oavsett vilken inställning du har hör man ofta att det är bra att sitta i bostadsrättsföreningens styrelse.

– Att köpa en bostadsrätt är förmodligen den största investeringen som en privatperson gör under sin livstid. Att gå med i styrelsen innebär att du får vara med och påverka att den förvaltas på ett klokt sätt, säger Andreas Sundberg, fastighetsanalytiker på Nordr.

BRF-styrelsen – föreningens hjärta

Förklaringen till styrelsens viktiga roll hittar vi i bostadsrätten som upplåtelseform. Låt oss börja med liten repetition av skillnaden mellan bostadsrätt och äganderätt: En äganderätt räknas enligt jordabalken som fast egendom där du som ägare själv får stå för alla kostnader och reparationer. Vad gäller bostadsrätten delas istället ansvaret mellan föreningen och bostadsrättshavaren liksom kostnaderna för underhåll. En bostadsrätt ägs nämligen av bostadsrättsföreningen. Som köpare äger du alltså bara rätten att nyttja och bo i bostadsrätten, inte bostaden i sig. Mer om "Vad är egentligen en bostadsrätt?"

Att gå med i styrelsen innebär att du får vara med och påverka att den förvaltas på ett klokt sätt

Andreas Sundberg, fastighetsanalytiker på Nordr

Köpet av din bostadsrätt är helt enkelt kopplat till medlemskapet i en BRF. Som bostadsrätthavare ansvarar du för det inre underhållet medan föreningen svarar för yttre underhåll som till exempel fasad, trapphus och mark. Mot bakgrund av detta är det lättare att förstå vilken viktig funktion styrelsen har i en bostadsrättsförening. Man skulle till och med kunna säga att den är BRF:ens hjärta.

BRF-Styrelsens uppgift

Men vad gör styrelsen egentligen i praktiken? De som sitter i styrelsen är valda av medlemmarna som bor i föreningen och det är styrelsens uppdrag att företräda deras frågor och att arbeta för föreningens bästa. Styrelsens viktigaste uppdrag är därför att ansvara för föreningens organisation och förvaltning.

– Rent praktiskt ska styrelsen se till att bokföringen och den övriga administrationen sköts och att föreningens fastighet samt övrigt kapital förvaltas på ett klokt sätt. Den måste se till att det finns fastlagda vettiga rutiner för redovisningen och hanteringen av föreningens pengar samt kontroll av detta, säger Andreas Sundberg, fastighetsanalytiker på Nordr.

Viktigt är också att styrelsen har rutiner för uppföljning av att saker som beslutats på styrelsemötena och föreningsstämman verkligen blir utförda. Styrelsen behöver naturligtvis inte utföra alla arbetsuppgifter på egen hand, men själva ansvaret går inte att delegera bort.

Alla, oavsett erfarenhet, har alltid något att bidra med i en styrelse

Andreas Sundberg, fastighetsanalytiker på Nordr

Alla kan bidra

En engagerad styrelse med driv och en blandning av rätt kompetens är en förutsättning för engagerade medlemmar, en trygg- och trivsam boendemiljö och en stabil ekonomi. Men hur ser en optimal styrelsesammansättning ut och vilken kompetens räknas egentligen som ”rätt”? Till stor del handlar det om inställning och vilken möjlighet du har att hjälpa till.

– Alla, oavsett erfarenhet, har alltid något att bidra med i en styrelse. Mycket handlar om sunt förnuft. En bra mix får gärna bestå av en grupp empatiska personer med olika kompetenser som till exempel ekonomisk erfarenhet, teknisk kompetens, ledarskap med driv, förmåga att hålla ordning och reda eller gröna fingrar, säger Andreas Sundberg.

För dig som saknar erfarenhet och kanske räds en alltför stor arbetsbörda går det alltid att börja på en lugnare nivå. Livspusslet ser olika ut över tid. Kanske kan du börja som suppleant och ta på dig mer ansvar senare? Det viktiga är att viljan finns att hjälpa till med det du kan. Bra stöd i styrelsearbetet finns att få hos branschrelaterade intresseorganisationer.

Har du köpt en nyproducerad bostadsrätt från Nordr kan det vara skönt att veta att föreningen alltid stöttas av en adjungerad styrelseledamot hela första året. Den nybildade bostadsrättsföreningen får sedan en styrelseutbildning av Nordr för att det fortsatta arbetet ska fungera så bra som möjligt. Mer om "Varför välja ett hem från Nordr?"

Styrelsearbete – bra för CV:t

Att sitta i en BRF-styrelse har också sina fördelar för dig rent personligen. Faktum är att det till och med kan vara meriterande för din karriär och ditt CV. En stor fördel är att du lär dig mycket om hur en bostadsrättsförening fungerar men också om styrelsearbete – en kunskap som är eftertraktad i många sammanhang idag, inte minst på arbetsgivarsidan.

– Att engagera sig i en BRF-styrelse visar att du som person är driven, engagerad och ansvarsfull. Vid anställningar har jag personligen lagt stor vikt vid att kandidaten i fråga har erfarenhet av att arbeta ideellt, säger Andreas Sundberg.

Fler artiklar