nordr

Så räknar du ut vinstskatten

Funderar du på att sälja din bostad men undrar över hur vinstskatten ska räknas ut och deklareras? Då kan vi berätta för dig att du förmodligen har god tid på dig innan deklarationen ska lämnas in. Dessutom finns bra hjälp att få.

---

De senaste åren har medierapporterna duggat tätt om vinstskatten som privatpersoner får betala vid försäljning av bostäder. Det talas ibland om att det är dyrt att flytta i Sverige och vinstskatten på 22 procent kallas ibland ”flyttskatt” vilket är lite missvisande.

– Det råder en del förvirring kring beskattningen vid försäljningen av bostäder. Vissa tror att skatten beräknas utifrån hela försäljningsbeloppet, vilket inte stämmer. Du behöver bara betala vinstskatt om du har sålt din bostad med vinst och det är bara själva vinstdelen som blir föremål för beskattning, säger Petra Sandblom, ansvarig för BRF-gruppen på Nordr.

Vilka avdrag får jag göra?

Du deklarerar försäljningen av bostaden året efter att köpekontraktet har skrivits på. Innan vinstskatten räknas ut har du rätt att dra av kostnader knutna till bostaden och själva försäljningen. Utgiftsposterna kan skilja sig en del åt beroende på om du säljer en äldre eller en nyproducerad bostad.

Har du till exempel renoverat badrummet, dragit om elen eller byggt om köket i en gammal bostadsrätt? Då är det mycket möjligt att du får dra av kostnaderna som förbättringsåtgärder. Men bara om reparationerna har bidragit till att skicket är bättre än när du köpte bostadsrätten. Som förbättringsåtgärder räknas ny-, till- och ombyggnader samt förbättrande reparationer och underhåll som har gjorts under försäljningsåret och de fem föregående åren. Du får göra avdrag för de år då kostnaderna sammanlagt uppgått till minst 5 000 kronor.

Utgifter som bara återställer bostaden i det skick som den befann sig i när du köpte den räknas inte. Däremot får du dra av kostnader som du hade vid försäljningen som till exempel mäklararvode och homestageing. Det är såklart bra om du har kvitton och fakturor på utgifterna som du begär avdrag på.

Du behöver bara betala vinstskatt om du har sålt din bostad med vinst och det är bara själva vinstdelen som blir föremål för beskattning

Petra Sandblom, ansvarig för BRF-gruppen på Nordr

Hjälp att deklarera försäljningen

Året efter försäljningen av bostaden gäller det att du kommer ihåg att deklarera den. Tycker du att det verkar krångligt? Det behöver det inte vara eftersom det finns massor av matnyttig information och bra hjälp att få.

– Skatteverket har ett smidigt kalkyleringsverktyg som underlättar när du ska räkna ut vinstskatten vid försäljningen. Du hittar det på Skatteverkets webbplats. Har du sålt bostaden via mäklarfirma kan din mäklare hjälpa till med deklarationen om du känner dig osäker, avslutar Petra Sandblom.

Uppskov innebär att du skjuter upp beskattningen

Om du ska köpa en ny bostad efter att du har sålt den gamla, kan du i vissa fall begära uppskov med att betala in vinstskatten. Värt att ha i åtanke är att skatteskulden i så fall inte trollas bort utan flyttar med dig in i den nya bostaden. Skatteverket tar också ut en ränta på beloppet varje år. Mer information om räntenivå och vilka regler som gäller för uppskov hittar du på Skatteverkets webbplats.


Några räkneexempel

  • Försäljningspris på bostadsrätt: 2.000.000 Inköpspris: 1.000.000 Förbättringsutgifter för reparationer: 500 000 Kostnader vid försäljning: 50 000 Vinst efter avdrag som beskattas med 22 %: 450 000 Vinstskatt att betala året efter försäljningen: 99 000

  • Försäljningspris på villa: 3 500 000 Inköpspris: 850 000 Förbättringsutgifter för reparationer: 300 000 Kostnader vid försäljning: 150 000 Vinst efter avdrag som beskattas med 22 %: 2 200 000 Vinstskatt att betala året efter försäljningen: 484 000

Fler artiklar