nordr

Dokument

Fakta Brf Parkhusen

Nyckeltal Brf Parkhusen (preliminära):
Boarea (BOA): 2 148 kvm
Bostadsrättsföreningens lån: 12 000 kr/kvm
Sparande i föreningen (amortering och yttre fond år 1): 120 kr/kvm BOA
Energiförbrukning (värme, varmvatten, fastighetsel): 74 kWh/kvm BOA
Kalkylerad ränta bostadsrättsföreningens lån (rörligt, 2 år, 5 år): 4 %

Parkering: Föreningen förfogar över 16 parkeringsplatser, varav 2 är utrustade med laddstolpar och resterande är förberedda för framtida installation.