nordr

Ett bostadsområde blir till


Ett bostadsområde består av mer än bebyggelse. Det är många aktörer som bidrar till att skapa en bra och levande boendemiljö. Och en mångfald av människor som ska känna sig hemma här!

Bygga utifrån omgivningar och behov

Vårt team med experter samarbetar med många aktörer när vi planerar för vilken typ av boende som ska byggas på en ny tomt. Utifrån befintliga omgivningar och planer för området så tar vi reda på vilka människor de nya bostäderna ska passa, samt vilka behov som kommer att dyka upp – allt från transporter och skolor till matbutiker och restauranger. Existerande grannar, kommunen, lokala företag och berörda intresseorganisationer har också en åsikt om hur tomten vi ska bygga på kan nyttjas på bästa möjliga sätt.

Lärorika samarbeten

De som redan bor i området vet vad som är det bästa med platsen och vad som kan göra området ännu mer attraktivt och levande. Vi bjuder in aktörer och boende i närområdet till möten, för att lära känna projektet och komma med sina förslag och invändningar. Vi genomför även undersökningar för att upptäcka fler behov, till exempel en cykelbana som förenklar trafiken, önskemål om odlingstomter eller lokaler till en förskola.

Privatliv och gemenskap

Våra bostadsområden ska även ge förutsättningar till balans mellan avskildhet och god gemenskap. På de gemensamma ytorna strävar vi efter att skapa zoner för så väl aktivitet som avkoppling, mötesplatser för flera och platser där man kan sitta lite i skymundan. Vi samarbetar med experter för att välja växter som tar hänsyn till allergier och passar in i klimatet och växtligheten runt det nya kvarteret.

Hållbar bostad och livsstil

När du flyttar in i din nyproducerade bostad från oss så har du trygg vetskap om att den skapats genom en så klimatvänlig byggprocess som möjligt. Vi ställer höga miljökrav på såväl oss själva som våra leverantörer och väljer samarbetspartners med god miljökompetens. 

Samtidigt vill vi ge dig förutsättningar för en hållbar livsstil i ditt nya hem. Att utveckla energieffektiva bostäder och inreda med resurssnåla vitvaror, bygga nära kollektivtrafik eller upprätta lösningar för samåkning samt sunda materialval – för både människa och natur – är några av våra åtgärder för ett grönt boende.