nordr
Nordr
Bostäder

Stadsdel i omvandling – ett unikt projekt med ljus i sikte

Nya Opaltorget håller på att bli ett livligt, tryggt och tillgängligt område med täta kollektivtrafikförbindelser till city, och med närhet till havet och grönområden. Här växer ett nytt stadsdelstorg fram med bland annat butiker, kontor, ny Opalkyrka, vårdcentral, apotek och en familjecentral. I närområdet blir det cirka 1 100 nya bostäder, förskola och skola och en ny Opalpark. Den 9 september skedde något alldeles speciellt dessutom – Opaltorget förinvigdes!

Nya Opaltorget har förinvigts!

Den 9 september var det en symbolisk förinvigning för att uppmärksamma att verksamheter, butiker och service på det nya Opaltorget börjat öppna sina dörrar. Nu kan du se en film av förinvigningen här nedan.

De tidigare byggnaderna vid torget och i parken har fått ge plats för ett nytt centrumkvarter och en helt ny park. Det blir en positiv utveckling för ökad trivsel vilket signalerar att staden verkligen satsar på området. 

Emma Holm, exploateringsavdelningen på Fastighetskontoret

Vi har pratat med kommunens projektledare för utvecklingen av Opaltorget. Emma Holm arbetar på exploateringsavdelningen på Fastighetskontoret och är väl insatt i det övergripande planeringsarbetet.

– Opaltorget genomgår en omvälvande förändring med ambitionen att utveckla stadsdelen till en attraktiv och trygg mötesplats. Genom att komplettera med ytterligare bostäder, verksamheter och arbetsplatser skapar vi förutsättningar för mer liv och rörelse under en större del av dygnet. Den nya huvudgatan bidrar också till ett flöde genom området och knyter ihop Opaltorget med omgivningen, berättar Emma.

Omvandlingen av Opaltorget är ovanlig eftersom den innefattar ett befintligt stadsdelscentrum.

– Det är roligt att få vara med och bidra till detta, men också utmanande, menar Emma. Delar av området rivs och vissa verksamheter har omlokaliserats tillfälligt. De tidigare byggnaderna vid torget och i parken har fått ge plats för ett nytt centrumkvarter och en helt ny park. Det blir en positiv utveckling för ökad trivsel vilket signalerar att staden verkligen satsar på området. Det har även gett ringar på vattnet då fler projekt i närliggande områden har tillkommit, avslutar Emma Holm.

Visionsbild över den nya Opalparken. Avvikelser kan förekomma. Bildkälla: Tengbom.Visionsbild över den nya Opalparken. Avvikelser kan förekomma. Bildkälla: Tengbom.


I takt med att stadsdelen växer och många flyttar hit behövs det fler gröna ytor och en central plats som bidrar till en bra sammanhållning. Malin Fornstedt är projektledare på park- & naturförvaltningen inom Göteborgs kommun och hon kan alla detaljer om den nya Opalparken.

– Vid Opaltorget bor det en härlig blandning av generationer och för att både ta reda på hur platsen används idag men främst tanka av idéer och önskemål från alla håll skapade vi aktiva dialoger, berättar hon. Vi pratade med föräldrar till barn i öppna förskolan, ungdomar på fritids, äldre personer i träffpunktsverksamhet och bjöd in allmänheten till öppna samtal. Vi delade ut information på torget och i trapphusen. En del riktigt små barn visade sig ha talang för storslagna fantasilösningar som vi tog in med öppet hjärta bland andra härliga och engagerade förslag. Allt som allt ledde det så småningom fram till den park vi nu inom kort ska sätta spaden i marken för, säger Malin.

Opalparken blir en viktig central mötesplats för de boende men även för helheten och stadsdelens uttryck. Här kan du strosa i en grön park och lära dig mer om väldigt många ovanliga träd som är planterade här. Små luftiga tak skyddar mot sol eller regn vid grusplanen som är tänkt för boule eller kubbspel. På en av de bekväma bänkarna kan du sitta ner en stund för att begrunda nästa kast. Fler bänkar med bord finns utplacerade i parken för den som inte vill duka upp sin picknick på de mysiga gräsytorna.

Parkens kanske mest unika del är scenen omgiven av en låg amfiteater. Här är det fritt fram för spontana uppträdanden och dans men även teater och konserter inom skolverksamheten ska kunna använda platsen. Scenen är dessutom utmärkt för gemensamma träningspass!


Scenen i Opalparken. Avvikelser kan förekomma. Bildkälla Tengbom.Scenen i Opalparken. Avvikelser kan förekomma. Bildkälla Tengbom.


Barn lockas till lek i den stora lekparken som vi hoppas utmanar både stora och små barn. Här finns till exempel Malins absoluta favorit, ett riktigt coolt och högt klätternät för de större, och gungor, rutschkana, studsmatta och lekhus för de mindre. Parken är en av några få platser i stan som är lämpad och utsedd för effektiv skyfallshantering.

Det har man tagit hänsyn till i planeringen i stort men också dragit fördel av bland annat med små sol- och regntak som samlar upp regnvatten och för det vidare till små lekpölar för barnen. Och som en vidsträckt oas med växtlighet slingrar sig ett slags dike genom hela parken. Planterade vattenväxter ger känslan av en bäck även om den ibland är torrlagd. Bäcken skapar naturliga rum i parken, något som förstärks av planteringar och olika höjd på gräset. Ängsblommor ska locka insekter för en naturlig mångfald och lika naturligt ger mysiga sittplatser rum för möten människor emellan.

Den nya parken beräknas vara klar i slutet av 2023 och Nya Opaltorget beräknas stå helt klart under 2025.