veidekke
Nordr
Bostäder

Dokument

Fakta Brf Parkhusen

Nyckeltal Brf Parkhusen (preliminära):
Boarea (BOA): 5 951 kvm
Bostadsrättsföreningens lån: 14 000 kr/kvm BOA
Sparande i föreningen (sparande och yttre fond år 1): 189 kr/kvm BOA
Energiförbrukning (värme, varmvatten, fastighetsel): 75 kWh/kvm BOA
Kalkylerad ränta bostadsrättsföreningens lån (rörligt, 3 år, 5 år): 2,40 %

Parkering: Föreningen förfogar över 43 parkeringsplatser, varav 6 är utrustade med laddstolpar och resterande är förberedda för framtida installation.