nordr
Nordr
Bostäder

Nordr sålde bostäder för 7,9 miljarder 2021

Nordr sålde 1 515 bostäder till ett värde av 7,9 miljarder brutto (6,2 miljarder netto), där Sverige svarade för ca 4,9 miljarder och Norge för 3,0 miljarder under 2021.

Vår bedömning är att även 2022 kommer att bli ett väldigt starkt år med stor efterfrågan på nya bostäder.

I Sverige har produktionen av nya bostäder ökat, men det gäller främst hyresrätter. För bostadsrätter ser vi ett stort sug efter nya alternativ, främst större lägenheter till trångbodda nittiotalister som nu börjat sätta bo. Trots stigande säljpriser och byggpriser så ser vi en urstark efterfrågan även för våra norska projekt.

Nordrs position stärks av att bolaget under 2021 tagit ambitiösa hållbarhetsmål, bland annat genom att jämställa hållbarhet med ekonomiska resultat. Bolaget har även förbundit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med 40 procent före utgången av 2025.

Antalet bostäder i produktion uppgick vid årets slut till 3 207 mot 2 552 motsvarande period 2020. Nordrs andel är 2 660 bostäder. Nordr byggstartade 712 bostäder under sista kvartalet 2021 och 1 371 bostäder för helåret 2021. Säljgraden för bostäder i produktion uppgick till 89 procent.