nordr
Nordr
Bostäder

Lev klimatvänligt i nyproduktion

Vi jämställer våra klimatmål med våra ekonomiska mål och har förbundit oss att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2025. Vår ambition är att leva upp till Parisavtalets mål – och att samtidigt göra det lika naturligt att arbeta för minskade utsläpp som att nå ekonomiska resultat.

I rollen som byggherre verkar Nordr för lägre utsläpp av växthusgaser bland annat genom materialval, energianvändning, kravställning på entreprenörer och systematiska miljömål för enskilda projekt. Vi strävar efter att göra det möjligt att leva klimatvänligt i nyproducerade bostäder, exempelvis genom att utveckla energieffektiva byggnader och planera områden så att behovet av egen bil minimeras.

Men, det kanske viktigaste av allt är att vi fokuserar där vi kan göra störst skillnad – i själva genomförandet av våra olika projekt.

Miljöcertifierade hem

Vi samarbetar med etablerade organisationer för att säkerställa metodik och uppföljning. I Sverige har vi ett nära samarbete med Svanen och vi var först med att Svanenmärka våra bostäder. I Norge arbetar vi enligt BREEAM (BRE Environmental Assessment Method)  för att miljöcertifiera våra byggnader, även här var vi först ut – både för bostäder och kontor.


Vi fokuserar på genomförande i projekt

Nyegaardskvartalet, Oslo

Norges första BREEAM-project 2021

Nyegaardskvartalet, Oslo. 

Norges första fossilfria bostadsprojekt 2021.

Middelthunet, Oslo

Norges första smarthusprojekt (2019)

Cederhusen, Stockholm

Stockholms första projekt i massivträ (2019)

Grønvollkvartalet, Oslo

Först med att använda sociokulturell analys som standard i alla project (2017)

Snökristallen, Västertorp

Sveriges första Svanenmärkta byggnad (2011)

Vi tror på trähus

Vi ser trä som ett hållbart, attraktivt byggmaterial och strävar efter att öka byggandet av flerbostadshus i trä. Även när vi bygger i trä så är ambitionen att upphandla så närproducerat material som möjligt.

Hittills har vi startat projekt i massivträ eller med stomme i massivträ i Trondheim, Stockholm och Malmö. Vi utvecklar dessutom trähus i vårt dotterbolag Folkhem, som vi äger tillsammans med Rikshem.

Styrande dokument

Här finner du Nordrs hållbarhetsrapport och andra dokument som rör vårt hållbarhetsarbete.