nordr

Stabil ökning av enheter i produktion för Nordr under Q3

2022-10-05
Hög säljgrad gav Nordr draghjälp att nå 3 151 enheter i produktion under årets tredje kvartal. Under samma period såldes bostäder till ett värde av 823 miljoner (524 miljoner netto).

Nordr sålde 155 bostäder (103 netto) under årets tredje kvartal, varav 120 (73 netto) i Norge och 35 i Sverige (30 netto). I sålt värde svarade den norska verksamheten för 676 miljoner (404 miljoner netto) och Sverige för 155 miljoner (127 miljoner netto). Hittills i år har Nordr sålt 761 (538 netto) bostäder till ett värde av 4 208 miljoner (2 872 miljoner netto).

Den norska verksamheten fortsätter att leverera jämn och stabil säljtakt, medan vi ser större svängningar i Sverige. De sistnämnda förklaras delvis av förskjutna säljstarter till följd av utdragna regleringar och, i enskilda fall, orimliga entreprenadförväntningar på byggpriser

Andreas Martinussen, Nordrs koncernchef

Han tillägger att Nordr står väl rustat inför en period av förväntad marknadsoro. De sälj- och byggstarter som schemalagts under årets avslutande kvartal ligger fast.

Vi är ödmjuka inför att våra kunder upplever att deras köpkraft urholkas av stigande räntor och inflation, men vi ser samtidigt att det finns en underliggande efterfrågan på kvalitetsbostäder i attraktiva lägen. Vi är en långsiktig aktör med hög säljgrad, välskötta projekt och god likviditet, så vi jobbar tryggt vidare med att utveckla nya projekt och leverera bra bostäder till våra kunder.

Nordr utvecklar bostäder i sju av de största städerna i Skandinavien – Stockholm, Göteborg och Malmö i Sverige och Oslo, Trondheim, Bergen och Stavanger i Norge.

Antalet bostäder i produktion uppgick vid utgången av kvartalet till 3 151 mot 2 717 motsvarande period 2021. Nordrs andel är 2 529 bostäder.

Nordr byggstartade 416 (304) bostäder under tredje kvartalet 2022 och säljgraden för bostäder i produktion uppgick till 81%.