nordr

Nordr sålde bostäder för 5,1 miljarder NOK 2022

2023-01-06
Nordr sålde 935 bostäder (685 netto) till ett värde av 5,1 miljarder NOK (3,6 miljarder netto) under helåret 2022, varav 3,4 miljarder i Norge och 1,7 miljarder i Sverige. Under fjärde kvartalet 2022 såldes 174 bostäder (148 netto) med ett saluvärde om 880 miljoner NOK (740 miljoner netto).

Av de 174 bostäder som såldes under fjolårets sista kvartal svarade Norge för 131 och Sverige för 43 enheter.

Vi lyckades väl med de projekt vi säljstartade i fjärde kvartalet. Det var liten konkurrens från andra nya projekt i såväl Oslo som Bergen och Trondheim, så vi hade tur med timingen.

Nordrs koncernchef Andreas Martinussen

Nordr utvecklar bostäder i de sju största städerna i Norge och Sverige: Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Stockholm, Göteborg och Malmø. Totalt har bolaget drygt 17 000 bostäder under utveckling.

En av de saker vi är mest nöjda över 2022 är att vi forcerade säljstarter och lade ut mycket mer än planerat i första och andra kvartalet, medan marknaden fanns där. Det visade sig i efterhand vara väldigt smart och har bidragit till att året totalt sett blev väldigt bra, och att vi i Norge sålde fler bostäder än vi gjorde 2021

Andreas Martinussen

I Sverige har Nordr infört en egen räntegaranti, som ger bostadsköpare större förutsägbarhet kring de fasta månadsutgifterna och i Norge såldes de första bostäderna med konceptet leie-til-eie under fjärde kvartalet.

Därutöver har vi dedikerade medarbetare som arbetar hårt för att få ut projekt på marknaden, och ännu hårdare för att sälja bostäder trots motvind. På den positiva sidan ser vi också tydliga tecken på att det blir billigare att bygga framöver.

Andreas Martinussen

Antalet bostäder i produktion uppgick till 2 938 vid årets slut, mot 3 207 motsvarande period 2021. Nordrs andel var 2 359 bostäder. Nordr byggstartade 281 bostäder fjärde kvartalet 2022 och totalt 1 379 bostäder 2022, mot 1 371 föregående år. Säljgraden för bostäder i produktion var 74 % vid årets slut.

Nordrs försäljning 2022:

  1. Antal sålda bostäder inklusive gemensamägda projekt
  2. Nordrs andel av försäljning
  3. Under fjärde kvartalet 2021 såldes i tillägg 232 enheter i ett hyresrättsprojekt i Sverige

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Martinussen, koncernchef Nordr, andreas.martinussen@nordr.com,  +47-40 00 04 05

Jonas Engelblom, kommunikationsdirektör Nordr, jonas.engelblom@nordr.com, 070-22 29 223