nordr

Nordr förvärvar 360 byggrätter i Mölnlycke

2022-12-20
Nu fortsätter vi vår förstärkning av markportföljen i Göteborgsområdet. Genom avtal med det kommunägda bostadsbolaget Förbo förvärvar Nordr 360 byggrätter för bostäder i utvecklingsområdet Säteriet, Mölnlycke.

Bostadsområdet Säteriet är beläget i centralorten Mölnlycke i Härryda kommun, en dryg mil från från centrala Göteborg med närhet till grönområden, service och goda kommunikationer. Området har dessutom både skola och förskola.

Vi ser stor potential i Göteborgsområdet, där vi strävar efter att förstärka vår portfölj. Säteriet passar fint in i vår långsiktiga strategi genom sitt läge och sin storlek.

Biljana Pehrsson, VD för Nordr Sverige.

Gällande detaljplan möjliggör utveckling av fem nya bostadskvarter, varav Nordr förvärvar fyra (ett kvarter genomförs av Förbo, som ägs gemensamt av de fyra kommunerna Härryda, Kungälv, Lerum och Mölndal).  Den aktuella marken utgör förtätning av det befintliga området, vilket matchar Nordrs ambitioner om att i första hand omvandla redan exploaterad mark.

Som ett led i utvecklingen av Säteriet är det glädjande att vi nu går in i nästa fas där området kompletteras med bostadsrättslägenheter. Vi ser fram emot att tillsammans med Nordr bygga vidare på de kvaliteter som finns i området och skapa ett hållbart och attraktivt bostadsområde.

Anna Ola, fastighetsutvecklingschef på Förbo.

Befintligt bestånd utgörs till största delen av hyresrätter byggda på 1960- och 1970-talet. Idag är hela området under omvandling och under senare år har det tillkommit både nybyggda lägenheter och radhus.

Vi är väldigt glada över att just Nordr blivit köpare. De har imponerande meriter från andra områden och jag är imponerad över hur snabbt det gått att få till den här affären.

Anders Halldén, styrelseordförande Förbo.

Genom förvärvet består Nordrs markportfölj i Göteborgsområdet av 2 200 byggrätter. Säljstart för det första kvarteret i Säteriet planeras äga rum under våren 2024.