nordr

Nordr förstärker sitt trygghetspaket med räntegaranti

2022-10-18
Nu inför Nordr en räntegaranti för bostadsrättsföreningens lån som gäller i tre år från tillträde. Garantin skyddar köpare från att kommande räntehöjningar slår igenom i höjda månadsavgifter och syftar till att öka tydlighet och trygghet för de som köper en nyproducerad bostad.

Nordrs trygghetspaket har sedan tidigare innefattat ett prisfallsskydd, avbokningsskydd och bokostnadsskydd. Nu utökas trygghetspaketet med en räntegaranti. Med garantin garanterar Nordr att föreningen betalar en ränta på sitt lån på 3,25 procent och skyddar därigenom kunder från mycket av den räntehöjning som redan skett, och från framtida räntehöjningar under garantiperioden.

Vi märker att det finns en oro hos bostadsköpare kring ökade kostnader till följd av hög inflation och stigande räntor. Garantin skyddar köpare från att kommande räntehöjningar under perioden slår igenom i höjda månadsavgifter och syftar till att öka tydlighet och trygghet för de som köper en nyproducerad bostad.

Biljana Pehrsson, VD för Nordr Sverige

Garantin gäller projekt med pågående försäljning. Totalt berörs 18 bostadsrättsföreningar i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Skåne. Listan på bostadsrättsföreningar som omfattas finns nedan. 

Nordr kommer att tillse att bostadsrättsföreningarna uppdaterar sina kostnadskalkyler och ekonomiska planer för att ta höjd för den senaste tidens räntehöjningar. Det betyder att köpare kan komma att få en justerad avgift, i det fall föreningens ränta satts i ett helt annat ränteläge. Nya kostnadskalkyler och ekonomiska planer kommer alltså att innehålla den faktiska räntan på föreningens lån – även om den enskilde köparen omfattas av räntegarantin.

Vi väljer att göra detta för att visa att vi förstår kundernas situation och att vi bryr oss.

Biljana Pehrsson


Exakt hur avgiften justeras, och exakt vad räntegarantin betyder för varje kund beror på en rad faktorer (storlek på bostad, nuvarande månadsavgift, etc).

Här presenteras två generella exempel för att ge en uppfattning om hur räntegarantin kommer att fungera:

1)      För den som äger en normalt belånad (14 000 kronor per kvadratmeter) trerumslägenhet om 72 kvadrat med en månadsavgift på 4 800 kronor, där föreningens lån har haft en ränta på 2,4 procent, betyder en ränteanpassning till fyra procent en avgiftshöjning på 1 344 kronor per månad. Med räntegarantin begränsas höjningen till 714 kronor.

2)      Om samma lägenhet finns i en förening som har en låneränta på 2,8 procent betyder en ränteanpassning till fyra procent en avgiftshöjning på 1 008 kronor. Med räntegarantin blir kostnaden 378 kronor.

Trygghetspaketet

Nordr har sedan tidigare ett omfattande trygghetspaket som innefattar ett prisfallsskydd, avbokningsskydd och bokostnadsskydd.