nordr

Mårten Othérus ny vd för Nordr Sverige

2024-07-04
Nordr har utsett Mårten Othérus till ny VD för Nordr Sverige. Othérus, idag tillförordnad VD, kommer att tillträda sin tjänst den 1 maj 2024 och efterträder därmed Biljana Pehrsson, som enligt tidigare information har lämnat bolaget.

Läs tidigare information här >>

Othérus, med en gedigen bakgrund inom bolaget och i branschen, kommer att leda Nordr Sveriges fortsatta tillväxt och utveckling med ambitionen att bli en ledande bostadsutvecklare i Sveriges växande storstadsområden.

– Nordrs styrelse och jag är mycket glada att Mårten Othérus har tackat ja till att leda Nordr Sverige framåt. Mårten Othérus har mångårig både operativ och strategisk erfarenhet inom Nordr och djuptgående kunskap om Nordrs kärnaffär, säger Nordrs koncernchef Andreas Martinussen.

– Jag är otroligt glad och stolt över att få leda Nordrs fortsatta satsning i Sverige med fokus på ökad lönsamhet och att fortsätta leverera högkvalitativa bostäder, säger Mårten Othérus.