nordr

Bostäder till salu

Nyproduktion i Solna

Att leva och bo i Solna

Solna växer. Sedan år 2000 har befolkningen växt med 25% till dagens cirka 82 000 Solnabor. 2030 uppskattas Solnas befolkning uppgå till 100 000 invånare. Bostadsmarknaden i Solna växer stadigt och Solna stad är en av de kommuner i landet som har det högsta bostadsbyggandet. Staden planerar för en fortsatt hög produktion, med cirka 800 nya lägenheter per år. Totalt finns cirka 40 000 bostäder i Solna i dag. De allra flesta är lägenheter i flerbostadshus. Bara en procent av bostäderna är villor eller radhus. Även om de flesta lägenheter är mindre lägenheter byggs nu allt fler större lägenheter för till exempel växande barnfamiljer.

Utbildning och arbetsmarknad

Solna har en mycket god arbetsmarknad med en stabil mix av företag, akademi och offentlig sektor. Stadsutvecklingen och tillväxten skapar ett starkt flöde av etableringar och skapar nya arbetstillfällen. Arbetslösheten i kommunen är mycket låg i jämförelse med såväl Stockholms län som övriga landet. Solnas befolkning har en hög utbildningsnivå. Av medborgare i åldersgruppen 20–64 år har sextio procent en eftergymnasial utbildning. I Solna ligger också Karolinska Institutet som är ett av världens ledande medicinska universitet. Karolinska Institutet står för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning i landet och det största utbudet av medicinska utbildningar.

Parker och grönt

Närmare hälften av Solnas yta utgörs av natur, park och andra gröna miljöer. Gröna ytor, även växter och träd i mindre omfattning, fyller en viktig funktion i täta stadsmiljöer. De bidrar med ekosystemtjänster bland annat genom bättre lokalklimat, luftrening, hjälp till att uppnå en hållbar dagvattenhantering och god vattenkvalitet i vattendragen. I Solna finns även Råstasjön med sitt rika fågelliv och Ulriksdals slottspark med Ulriksdals slott, rokokoteatern Confidencen, Ulriksdals Wärdshus och café.

Kommunikationer i Solna

I Solna har du nära till allt. Tunnelbanan tar dig till centrum på mindre än 10 minuter från Solna Centrum. Dessutom byggs tunnelbanan ut med 3 stationer på gula linjen. Idag finns även 2 pendeltågsstationer: Solna station och Ulriksdal. Dessutom kommer det byggas en ny pendeltågsstation i Huvusta. Sedan går tvärbanan till Solna station via till exempel Årsta, Gullmarsplan, Liljeholmen, Alvik och Sundbyberg. Kort sagt, du tar dig till och från Solna snabbt och enkelt.

Snabba fakta om Solna

  • Folkmängd: 84 000 invånare
  • Yta: 20 km²
  • Befolkningstäthet: 4 369 inv/km2
  • Avstånd från innerstan: ca 6 km