nordr

Röster från området

Redan innan allt byggande drar igång så har närområdet en hel del att komma med. Här berättar några som bor runtomkring om varför de trivs så bra och vad de önskar av den nya stadsdelen.

Röster från området | Dino

youtube_video_preview


Röster från området | Giuseppe

youtube_video_preview


Röster från området | Hatice

youtube_video_preview


Röster från området | Sverrir

youtube_video_preview


Röster från området | Mahdi

youtube_video_preview