nordr

Tunnelbana, pendeltåg, fjärrtåg eller buss?

2023-01-19
Arbetet med att förenkla resandet i kollektivtrafiken till och från Veddestaden och Barkarby pågår för fullt. Den nya knutpunkten för kollektivtrafik i Barkarby ska stå klar 2026 och blir en av de största i Stockholmsregionen. Härifrån kommer man nå tunnelbana, pendeltåg, regional- och fjärrtåg samt buss vilket öppnar upp helt nya möjligheter för att jobba och bo där man vill.

I somras invigdes Veddestabron och om bara tre år kommer man från den att kunna kliva rakt in i den nya stationsbyggnaden som utgör navet för den nya kollektivtrafiken i området. Samma år har utbyggnaden av tunnelbanans blå linje planerad trafikstart, där en av tunnelbaneuppgångarna planeras ligga i Nordrs kvarter.

Mälarbanan byggs ut från två till fyra spår, vilket gör att fler tåg kan gå tätare och att tågförbindelserna i Stockholmsregionen och Mälardalen förbättras. Turtätheten till och från Stockholm förbättras markant och restiden från Stockholm till Västerås ska inte bli längre än 50 minuter.

Närheten och tillgången till tunnelbana, tåg och buss kommer göra livet enklare och öppnar upp för nya möjligheter att bo, leva, resa och mötas när restiden blir kortare och fler snabbt kan ta sig till och från Barkarby och Veddestaden.

Viktiga hållpunkter:

  • Tunnelbana – öppnar 2026. Restid till Kista 8 minuter. Förbinder Barkarby med Nacka.
  • Regional- och fjärrtåg – Mälarbanan med fyrspårstrafik. Barkarby regional- och fjärrtågsstation öppnar 2026 med nedgång från Veddestabron.
  • Pendeltåg – restid till Odenplan 15 minuter, Stockholm central 18 minuter. 6-7 minuters turtäthet i högtrafik.