nordr

Slutspurt för bygget av Pionjären

2024-05-06
Nu är vi verkligen inne på slutspurten av bygget av Pionjären! Tillträdena pågår för fullt parallellt med de sista arbetena inuti lägenheterna och runt omkring huset. Se den nästa sista filmen som dokumenterar hur projektet växer fram.

Nu är det inte lång tid kvar innan den sista spiken är satt i Pionjären. I takt med att bostäderna färdigställs löper försäljningen på och vi har idag endast ett fåtal lägenheter kvar till försäljning. Titta på filmen från bygget nedan, där vi visar arbetet som löpt på under januari till mars.

youtube_video_preview