nordr

Första spadtaget för Veddestaden

2021-11-11
Efter år av planering börjar den fysiska utvecklingen av Veddestaden på allvar. Vid en ceremoni tog Nordr och Järfälla kommun tillsammans det första spadtaget för den stadsutveckling som ska förvandla Veddesta gamla centrum och industriområde till livfull stadsmiljö.

Nordr är först ut i området Veddestaden söder om E18 med projektet Pionjären. Projektet har fått ett fint mottagande på marknaden – och nu tas det första spadtaget. Sammanlagt ska Nordr uppföra 1 200 bostäder, en förskola och kommersiella lokaler fördelade på sju kvarter.

– Det känns stort att sätta spaden i marken för det som blir Stockholmregionens största stadsomvandlingsprojekt under de kommande åren. Att få förverkliga den vision som vi har satt upp för området tillsammans med Järfälla kommun känns väldigt bra. Det här är en stor satsning och vi är övertygade om att det här kommer att bli en väldigt attraktiv stadsmiljö som uppskattas av många när allt står klart, säger Pål Aglen, tillförordnad koncernchef, Nordr.

youtube_video_preview

Nytt område med lång historia

Veddesta har varit en viktig boplats för människor sedan 500-talet och omvandlades sedan till att på 1950-talet bli hemvist för en rad högteknologiska företag som Philips, idag Saab, Ericsson, IBM, Asea Hafo, Kodak och S:t Jude Medical. Nu väntar en ny omvandling.

– Det här spadtaget är startskottet för en ny era för gamla Veddesta centrum och industriområde. Att vi i dag, efter många års planering, kan sätta spaden i marken tillsammans med Nordr känns historiskt. Det är en härlig tanke att ett område som var attraktivt att bosätta sig i för femtonhundra år sedan nu återigen blir attraktivt att bo, leva, arbeta och besöka – och att historien kommer att finns närvarande i den nya stadsmiljö som vi nu bygger tillsammans, säger Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Under de kommande tio åren ska en helt ny stadsmiljö skapas med tusentals moderna bostäder och arbetsplatser, hotell, Stockholms första skidspår inomhus, handel, service, restauranger och lokaler för kultur, utbildning, sjukvård och hälsa. Nordrs projekt Veddestaden blir den första pusselbiten i den nya stadsmiljön och får ett fint läge vid Veddestabäcken och grönområden.

1200 nya bostäder i sju kvarter

I Veddestaden kommer det att utvecklas cirka 1200 smarta och bekväma bostäder fördelade på sju kvarter med all tänkbar service som behövs. Allt detta byggs granne med Stockholmsregionens nya framväxande nod för kollektivtrafik där tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg år 2026 kommer att binda samman Mälardalen och Stockholm på ett helt nytt sätt och göra hela området till en regionalt viktig plats.

Stora förändringar i Barkarby

Barkarby står inför en stor förändring. Vid Barkarby station byggs en ny nod för kollektivtrafik för Stockholm och hela Mälardalen med tunnelbana, ny bussterminal, pendeltåg och nya regional- och fjärrtågsplattformar i direkt anslutning till vararandra. Det gör att Barkarby inom några år kommer att få ett mycket strategiskt läge i regionen. I anslutning till kollektivtrafiknoden utvecklas en livfull och dynamisk stadsmiljö med kontor, hotell, Stockholms första skidspår inomhus, handel, service, restauranger, bostäder och lokaler för kultur, utbildning, vård och hälsa.