nordr

En helt ny men ändå uråldrig boplats.

Genom arkeologiska utgrävningar har man kunnat slå fast att det bodde människor i området redan under folkvandringstiden. Alltså för ungefär 1500 år sedan. Namnet Veddesta är förmodligen från denna tid.

Troligen bosatte sig människor i området på grund av bördiga jordar och bra betesmarker. I det som idag är Veddestabäcken gick det finfint att fiska och på Bällstaån kunde man färdas med båt.

Efter att dagens slit var avklarat och fisken uppäten ägnade man sig exempelvis åt sällskapsspel – vid utgrävningarna har spelbrickor av horn hittats från folkvandringstiden. Från samma tid har man också hittat glaspärlor, björnklor, benkammar och ett bronsspänne. I västra delen av Veddesta fanns även ett bronsåldersröse som av arkeologerna bedömdes vara minst 2 500 år gammalt.

Veddesta blev så småningom en gård där människor bodde och bedrev jordbruk ända fram till mitten av 1900-talet. Gården såldes 1955 till Järfälla kommun som i sin tur sålde vidare mark. Veddesta blev nu platsen för en rad högteknologiska företag.

Det är alltså enbart under de senaste 70 åren som människor inte har vaknat upp här varje morgon, men nu blir det snart ändring på den saken. När Veddestaden är klart kommer tusentals människor att leva här, och runtomkring kommer en helt ny stadsdel att växa fram.

Numera nappar det inte lika bra i Veddestabäcken. Det har den ständigt pågående landhöjningen sett till. Å andra sidan kommer du som flyttar hit ha Mälaren på cykelavstånd.

Ännu närmare finns utflyktsmålet Fruns backe - ett stämningsfull gravfält från folkvandringstiden med ett 70-tal gravar.

I Veddestaden kommer du alltid ha nära till historien.