nordr

Parkeringsmöjligheter

Med det centrala läget på Södermalm finns här oändliga möjligheter till att resa kommunalt eller enkelt promenera eller cykla ut på äventyr! Vi förstår dock att man kan ha behov av bil ändå.

Tillsammans med grannhuset har Brf Spinneriet en gemensamhetsanläggning i form av garage. 28 platser finns vikta för boende i föreningen. Det är förberett för 6 platser ska ha möjlighet till elbilsladdare.

Fördelning av parkeringsplatser sker efter lägenhetsstorlek där de större lägenheterna har förtur (max 1 plats/lgh). I mån av tillgång fördelas sedan platserna efter intresseanmälan och turordning. Intresseanmälan för garageplats lämnas till mäklaren i samband med avtalssignering. 

Hyresavtalet för parkering tecknas separat med föreningen. Hyran för parkeringsplats är preliminärt 3.125 kr/månad. Eventuella kostnader för elförbrukning tillkommer.