nordr

Hållbart på riktigt – inte bara snack

2022-09-23
Oceanhamnens utvecklingsmål har från start varit att säkerställa en ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar stadsutveckling. Vårt projekt Oceanbryggan har tagit stadsdelens tydliga målsättningar inom hållbarhet ännu lite längre. Vi har vänt och vridit på alla delar – från arkitektur och byggmaterial till de rent sociala och tidsmässiga aspekterna av hållbarhet – för att se hur vi bäst kan bidra och samtidigt skapa ett hus med så litet klimatavtryck som möjligt.