nordr

Frågor och svar om vårt inredningskonceptet ID

Vad är en inredningsstil?

Vi erbjuder 3 olika inredningsstilar i våra bostäder. De innehåller en komplett inredning för din bostad. Stilarna är framtagna av våra inredningsarkitekter och utformade utifrån dagens trender och stilinriktningar för att passa dig och din smak. När du köper din bostad väljer du en av inredningsstilarna. Stilen påverkar hela din bostads utseende.

Vad ingår i en inredningsstil?

All fast inredning som finns i din bostad ingår i en inredningsstil. Det är t ex alla snickerier, golv, lister, alla delar i köket, alla delar i badrummet, förvaring och väggkulörer. Allt är anpassat för att inredningsstilen ska synas och upplevas på bästa sätt. I lägenhetsbeskrivningen för respektive objekt finns en exakt beskrivning av det som ingår i den specifika lägenheten.

Kostar inredningsstilarna extra pengar?

Nej, alla inredningsstilar ingår i priset av bostaden. Du väljer en av de tre stilarna som vi erbjuder och det kostar inget extra. Det ingår i priset för den bostad som du är intresserad av.

Får jag byta delar mellan inredningsstilarna?

Nej, du får inte göra några byten mellan stilarna. Varje stil är komplett och innehåller all fast inredning i bostaden. Varje inredningsstil är framtagen av inredningsarkitekter och är komponerad för att harmonisera i hela bostaden.

Gäller inredningsstilen hela bostaden?

Ja, inredningsstilen gäller för hela bostaden. Den innehåller all fast inredning i bostaden och är komplett. I respektive lägenhetsbeskrivning ser du exakt beskrivning av det som ingår för den specifika lägenheten.

När måste jag välja stil?

I varje projekt finns en så kallad stopptid som innebär det sista datumet för när valet av stil ska göras. Stopptiden baseras på när vi måste göra beställningar från våra leverantörer samt montera in produkterna i din bostad tillsammans med att övrigt färdigställs. Information om stopptiden får du av oss efter ditt köp. Inredningsstilen måste göras innan denna stopptid annars väljer vi en inredningsstil. I de fall bostadsköpet sker under pågående produktion kan stopptiderna vara passerade och valmöjligheterna begränsade.

Finns det några andra val jag kan göra?

Ja, det finns flera andra val du kan göra till din nya bostad. Vi har valt att kalla dem för Egna val. Valen är utformade för att du i din bostad ska kunna tillgodose dina boendebehov. Det kan t ex handla om att du kan utforma din tvättstuga på det sätt som är bäst för dig, eller att du kan optimera din förvaring för att passa just dina tillhörigheter. Du kan också köpa till förbättrade funktioner på vitvaror i kök och/eller badrum eller ändra golvmaterial för att få, en för dig, bättre funktion.

Vad är det för val?

De specifika valen kan vara olika mellan våra projekt, de kan också vara olika mellan olika bostäder beroende på till exempel bostadens storlek. Det exakta valen som du kan göra återfinns i material som du får av oss eller mäklaren för ditt projekt.

När måste jag göra de Egna valen?

I varje projekt finns stopptider som innebär det sista datumet för när ett visst inredningsval ska göras. Stopptiden baseras på när vi måste göra beställningar från våra leverantörer, samt montera in produkterna i din bostad tillsammans med att övrigt färdigställs. Information om stopptiden får du av oss efter ditt köp. Inredningsvalen måste göras innan denna stopptid annars utgår möjligheten att göra val. I de fall bostadsköpet sker under pågående produktion kan stopptiderna vara passerade och valmöjligheterna begränsade.

Kostar dessa valen extra pengar?

Ja, de Egna val du gör utöver stil kostar extra. De ingår inte i din bostad utan måste beställas till extra. Prislista för de val som finns i just det projektet och den bostad som du är intresserad av får du av oss.


Har du frågor?

Kontakta kundservice når du på 020-22 22 66 eller kundcenter@nordr.com