nordr


Niklas om att köpa och bo i Nya Masthuggskajen

Vi tog ett samtal med vår mäklare Niklas Kocev på Lundin Fastighetsbyrå om Masthuggskajens utveckling och framtid. Han berättar om dåtid, nutid och framtid utifrån sitt perspektiv.

---

Många är vi nog som funderat på varför en så central del av stan som Masthuggskajen har flugit under radarn i så många årtionden. Tomma ytor och ganska slitna byggnader har gjort området längs med leden och Stenas Danmarksterminal till en intetsägande plats, en relativt öde yta. Dock är den här platsen ett kulturarv med tydliga landmärken för göteborgarna. Här har Draken lockat cineaster, fyndhugade har i över 20 år köat in till Kommersens loppis och Amerikaskjulets ståtliga byggnad vittnar om stadens historiska internationella förbindelser.

Nu kommer det att växa fram en helt ny stadsdel som kanske än mer blir landmärkenas plats för staden Göteborg. Vissa verksamheter och byggnader behålls, förfinas eller flyttas och nya tillkommer. Bostäder och kontor, butiker, gym och restauranger – allt med en härlig känsla av liv och rörelse. Noga utvalda verksamheter som ska samverka och hålla en gemensam stil för Masthuggskajen. De ska matcha den medvetna livsstilen och behålla det kontrastrika likväl som det estetiska. Järntorget är dessutom ett fenomenalt och redan utbyggt kommunikativt nav. Här rör det sig, dag som natt, vilket skapar trygga och glädjefyllda kvarter.

Mäklare Niklas Kocev har haft många samtal med spekulanter som uttrycker stor glädje och nyfikenhet för det här området. ”Många tycker det är väldigt kul och bra att det äntligen händer något med platsen”, berättar Niklas. ”Att ta tillvara på närheten till vattnet är efterlängtat av många stadsbor, men nu attraheras en ännu större målgrupp i och med att man får så många värden i en och samma stadsdel. Vatten lockar till rörelse för både kropp och stad! Det ger en helt annan livlighet och naturliga tillfällen att umgås. En central del i stadsbilden.”

Niklas tror att många av dem som letat länge efter det där perfekta nya hemmet kommer att hitta rätt här. Självklart kommer många yngre att vilja bo här. Närheten till universitet, citylivet, Slottsskogen och senare även Hagas pendelstation gör läget till ett nav, du bor liksom mitt i och dessutom med Långgatornas pulserande liv i närheten. Men Masthuggskajen och framförallt Nordrs hus Ciceron är väldigt intressant även för många av de som länge letat efter det rätta läget och just den där bostaden som gör att man med skön magkänsla kan lämna kanske en större villa man bott i väldigt länge.


”Det krävs något extra för att ta steget till det här nya citylivet”

Niklas Kocev, Lundin Fastighetsbyrå


”Man är väldigt mån om att få plats med det som är viktigt och att hitta rätt objekt för nästa steg i livet. Masthuggskajen möter också önskan om att bo i stan med närhet till naturen.”

Masthuggskajen blir en ny stadsdel vilket kommer att bredda stan med en ny typ av liv och nya naturliga rörelsemönster. Det centrerade är inte längre nödvändigt utan vi får en bredd med många fler stadsdelar som kommer att utvecklas var för sig, något som återfinns i många större städer. Göteborg blir mer. Kanalerna kommer än mer i bruk och omges av vackra stråk och genomtänkt arkitektur. Varje stadsdel har allt du behöver i vardagen med butiker, gym, caféer och restauranger. Naturliga mötesplatser för ett bekvämt kvartersliv med ett fint boende som ger förhöjd livskvalitet och inspiration till att hitta på saker i livet.

”Jag tycker den här visionen är oerhört spännande och intressant att få vara med om och att följa. Det här är en fantastisk möjlighet att vara med på en resa, en uppbyggnad av en helt ny stadsdel. Man blir en del av utformningen av den här stiliga stadsdelen, full med liv och rörelse!”