nordr
Nordr
Bostäder

Vi bygger för en hållbar framtid

2021-02-04
Visste du att våra bostäder i Skiffertornet ska byggas helt enligt Svanenmärkning? Det faktum att vi bygger med tanke på miljön är kanske något du inte ser men däremot något som känns – att välja en bra inomhusmiljö gör även gott för själen.

Vi var först i Norden med att bygga Svanenmärkta flerbostadshus och det är självklart att vi fortsätter på den vägen även i Skiffertornet. Du kommer alltså att bo i ett välutrustat hem som med bra materialval och låg energiförbrukning bidrar till en hållbar miljö.

Vi tycker det är viktigt att vi tar vårt ansvar när vi bygger bostäder och att vi tillsammans bygger för en hållbar framtid. Det gör vi bland annat genom;

- Vi har en övergripande helhetssyn när vi bygger, från projektering genom hela byggprocessen till inflyttning och drift.

- Våra hus använder betydligt mindre energi än de svenska byggreglernas gränsvärden.

- Vi lägger stor vikt vid isolering med en välisolerad klimatskärm med god täthet och minimala köldbryggor samt extra bra fönster. 

- Vi använder energisnåla vattenkranar och vitvaror med en extra låg elförbrukning – en fördel för både miljön och dig som boende.

Vill du veta mer om vårt miljöarbete och vad Svanen innebär? Då kan du läsa mer här:
Läs mer om Nordrs Svanenmärkta hem
Läs mer om Nordrs hållbarhetsarbete här
Läs mer om Svanen här

Svanenmärkta hem

Genom att köpa en bostad av oss är du också med och tar ansvar för vår gemensamma framtid. Vi tycker inte att man ska behöva kompromissa när det gäller att köpa nyproduktion och att agera hållbart - vi ser till att du kan göra båda två!