veidekke
Nordr
Bostäder

Hållbart på riktigt – inte bara snack

Oceanhamnens utvecklingsmål har från start varit att säkerställa en ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar stadsutveckling. Vårt projekt Oceanbryggan har tagit stadsdelens tydliga målsättningar inom hållbarhet ännu lite längre. Vi har vänt och vridit på alla delar – från arkitektur och byggmaterial till de rent sociala och tidsmässiga aspekterna av hållbarhet – för att se hur vi bäst kan bidra och samtidigt skapa ett hus med så litet klimatavtryck som möjligt.

Mötesplats i många hundra år
Arkitekturen är skapad med tanke på att huset ska kännas attraktivt över tid liksom de interiöra ytorna som har fått mer luft med en högre takhöjd och flexibla rumsfördelningar som ska passa för alla de olika liv som kommer att levas här genom tiderna. De inbyggda möjligheterna till mötesplatser som den gemensamma lokalen, växthuset på gården och caféverksamheten på bottenplan syftar alla på det så viktiga sociala samspelet oss människor emellan.

Återbrukstegel och slimmad konstruktion i Svanenmärkt hus
De mer hårda hållbarhetsvärdena är förstås byggnadssätt och själva byggmaterialet. Nordrs projekt är alltid Svanenmärkta och här i Helsingborg bygger vi dessutom med en av Sveriges första hybridstommar där klimatsmart betong platsgjuts ihop med trä efter devisen rätt material på rätt plats. Husets konstruktion är slimmad för att optimera boytan och för att inte bygga in en massa onödig luft i samband med installationstrummor och -kanaler. Något som syns lite mer är fasaden där vi söker efter att använda så stor del återbrukat tegel som vi kan hitta. Vid murningen planerar vi dessutom att använda ett lite mjukare murbruk och annan teknik som för framtiden gör det lättare att riva utan spill för att åter igen kunna använda teglet. Om vi höjer blicken upp mot taket hittar vi solceller som ska producera 40.000 kWh per år.

Tre-rör-ut
Som ett led i hållbarhetsarbetet kommer Oceanhamnen få ett helt nytt och unikt avloppssystem som man kallar tre-rör-ut. Det nya systemet samlar in och använder avfallet som råvara för att producera biogas och växtnäring. På sikt hoppas man att systemet kommer minska utsläppen av miljöpåverkande växthusgaser med 50 procent i området. Vi som byggaktör ansluter till det nya systemet och för dig som boende i vårt hus innebär det avfallskvarn i köket för att samla in matavfall samt vakuumtoaletter för att samla in toalettvatten. Bad-, dusch- och tvättvatten sorteras i en separat ledning.
Fördelarna ska vara som ett rinnande vatten i systemet och fungera lika smidigt för användarna i byggnaderna som för användarna av den nya råvaran. Det övergripande målet är att samla in och använda avfallet, som råvara, för att producera biogas och växtnäring på ett säkert sätt. Med andra ord kommer systemet att bidra till Helsingborgs stads miljömål för H+ området men också till det klimat- och miljöarbete som bedrivs på nationell nivå. Varför det heter tre-rör-ut? Ett avloppsrör vardera för gråvatten, svartvatten och matavfall!
Läs mer här >> 

Resursens hus
I Oceanhamnen finns också Resursens Hus, ett parkeringshus där man kan göra mer än att parkera. Det är ett multifunktionellt mobilitetshus som ska göra det enklare att återbruka, återvinna och dela på fordon och annat, men även fungera som ett socialt nav, en mötesplats för alla boende i hamnen. Här samlar vi hanteringen av rest-resurser, utlämningar från e-handel, matkassar och olika mobilitetslösningar på kvartersnivå. Huset ska skapa en gemensam plats för allt detta, och dessutom skapa social samvaro i kvarteret. Konceptet ska utvecklas tillsammans med de boende. Resultatet blir ökad livskvalitet och mer effektiva transporter.
Läs mer >> 

Visionsbild för Oceanhamnen (bild Helsingborgs Stad)