nordr
Nordr
Bostäder

MALMÖ CITY

Neptuni Brygga

Ett cityliv utmed kanalen

Precis vid Malmö Saluhall, mellan Gamla Väster och Västra Hamnen byggs en ny stadsdel upp. Präglat av kanalerna och varvsmiljön bildas här ett helt nytt uttryck, en avspänd men elegant – och ibland exklusiv - blandning av byggnader, verksamheter och därmed även en skön mix av människor utan epitet. Egentligen är det väl en spegling av Malmö i sin helhet; en obeskrivbar skön blandning – ja, en förkroppsligad Malmöfeeling, helt enkelt.

42

bostäder

29 - 157

boyta

Plats

Malmö

Bassängkajen 18 , 211 18 Malmö