nordr
Nordr
Bostäder

Över 1 500 nya hem

2022-01-05
Under 2021 gick vår försäljning av bostäder upp till 7,9 miljarder. Sverige svarade för ca 4,9 miljarder och Norge för 3,0 miljarder. Sammanlagt valde 1515 kunder att köpa ett nyproducerat hem av oss, varav nästan hälften av bostäderna i Stockholm.

---

Stor efterfrågan på nya bostäder

- Vi har varit framgångsrika i att ta stora positioner i de växande storstäderna. Det, i kombination med ett tydligt fokus på läge och kvalitet och på att göra det enkelt för kunderna att köpa av oss, gör att vi har attraktiva projekt som våra kunder efterfrågar, säger Pål Aglen, tillförordnad koncernchef.

Idag utvecklar vi bostäder i sju av de största städerna i Skandinavien – Stockholm, Göteborg och Malmö i Sverige och Oslo, Trondheim, Bergen och Stavanger i Norge. I samtliga städer råder fortsatt stor efterfrågan på nya bostäder.

- I Sverige har produktionen av nya bostäder ökat, men det gäller främst hyresrätter. För bostadsrätter ser vi ett stort sug efter nya alternativ, främst större lägenheter till trångbodda nittiotalister som nu börjat sätta bo, säger Aglen.

Miljömedvetna kunder

Aglen tillägger att Nordrs försäljning stärks av att bolaget under 2021 tagit ambitiösa hållbarhetsmål, bland annat genom att jämställa hållbarhet med ekonomiska resultat. Bolaget har även förbundit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med 40 procent före utgången av 2025.

- Vi har arbetat aktivt med hållbarhet i många år och var först i Sverige med att Svanenmärka våra bostäder. I dag är kunderna så medvetna att det inte går att gena, utan man måste visa att man menar allvar för att bli vald.

Pål Aglen, Tf koncernchef


Summor och antal angivna i brutto.

Läs mer