nordr
Nordr
Bostäder

Ett helt nytt område i skånska Vellinge

2021-06-14
Vellinge Parkby är namnet på ett helt nytt område i Vellinge kommun i Skåne. Här planerar vi att skapa en lugn småstadsoas med bostäder i olika storlekar och modeller.

---

Ett varierat område med blandad bebyggelse

Det som ska bli Vellinge Parkby ligger i Eskilstorp i nordöstra Vellinge, i anslutning till Olsgården och Asklunda. Hela projektet är ett samarbete mellan Nordr och OBOS där vi tillsammans ska bygga upp det nya området.

I Vellinge Parkby ska bostäder i olika modeller och storlekar skapa en varierad miljö tillsammans med genomtänkta gaturum och offentliga platser. I mitten av området kommer det att finnas en stor och grönskande park och ett park- och rekreationsstråk som binder samman hela området. Ovanför parken är det planerat för både skola, förskola och en idrottshall, och gång- och cykelstråk ska skapa trygga vägar.

Bostäderna i Vellinge Parkby kommer att bestå av småhus, radhus och lägenheter. Hela projektet är utformat för att möta den efterfrågan och de bostadsbehov som finns idag. Mårten Othérus, Affärsutvecklingschef Sverige på Nordr, beskriver att det finns en ökad efterfrågan på just småhus i mindre orter där det finns gott om grönområden. Tillsammans med OBOS vill vi helt enkelt skapa en bredd av bostäder där många olika typer av människor ska kunna trivas.

Projektet i Vellinge Parkby är utformat för att möta det bostadsbehov som finns idag.

Mårten Othérus, Affärsutvecklingschef Sverige

Ett projekt med samarbete och utveckling i fokus

Vi har förvärvat hela marken tillsammans med OBOS och vårt upplägg är att vi delar lika på områdets 640 byggrätter. Det innebär 320 byggrätter till oss var på områdets totala area på omkring 350 000 kvadratmeter. Projektet kommer att pågå under en längre tid med flera etapper, och så fort detaljplanen är godkänd kommer Vellinge kommun successivt även att utveckla områdets infrastruktur.

Vellinge Parkbys placering och goda kommunikationer kommer att göra detta till ett småstadsområde med nära kontakt med city. Vellinge centrum finns på nära håll, och Hyllie och centrala Malmö nås på 10 respektive 15 minuter med bil. Till Kastrup kommer man på 20–25 minuter och till Köpenhamn på cirka 40. I kommunen finns även bra tågförbindelser tack vare den nya Pågatågstationen utmed Trelleborgsbanan, samt ett utvecklat bussnät.

Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande i Vellinge kommun, ser positivt på utvecklingen och planerna för det nya området. Hon beskriver att hon är övertygad om att variationen och den blandade bebyggelsen kommer att skapa ett attraktivt område. Grönskan, närheten till centrum och smidiga förbindelser både lokalt och mer långväga är en bra grund.

Vi ser att Vellinge är en intressant och spännande kommun där mycket kommer hända framöver. Leif Danielsson, VD Nordr Sverige, betonar detta och understryker att den här typen av projekt är rätt väg att gå.

Håll utkik efter mer info längre fram

Längre fram i projektet kommer du att kunna läsa mer om de planerade bostäderna och anmäla ditt intresse för Vellinge Parkby.

Tidigare projekt i Vellinge

Vi har tidigare byggt radhus i Vellinge i Hököpinge. Här byggde vi 44 radhus på 115 till 126 kvadrat.


Våra tidigare radhus i Hököpinge i Vellinge.Våra tidigare radhus i Hököpinge i Vellinge.

Läs mer